Lezen

Lezen


In groep 2 leert je kind al een heleboel letters. Aan het eind van het schooljaar moet het minstens 12 letters kennen om door te mogen stromen naar groep 3. Dat is niet voor niks, anders krijgt je moeite met het leren lezen in groep 3. Kinderen die moeite hebben met het herkennen van de letters kunnen hierdoor ook verkeerde leesstrategieën gaan ontwikkelen. Je kind kan bijvoorbeeld een radende of een spellende leesstrategie zich eigen maken.


  • De radende leesstrategie is niet wenselijk, omdat je kind de woorden gaat raden in plaats van proberen te lezen.
  • De spellende leesstrategie is beter, maar nog niet ideaal.
  • De zingende leesstrategie is de beste strategie. Bij de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen leren de kinderen in groep 3 dan ook zingend lezen. Het voordeel is dat kinderen meteen hele woorden leren lezen en ook beter de koppeling maken met het woordbeeld. Op deze wijze leert je kind sneller en beter lezen.Kinderen die leesproblemen ontwikkelen in groep 3 hebben al bij de kleuters moeite ondervonden met de taalontwikkeling. Ze hadden bijvoorbeeld moeite met rijmen, nazeggen van versjes, het meezingen van liedjes, onthouden van namen, het herkennen van de kleuren of figuren. Het kunnen onderscheiden van klanken is een belangrijke vaardigheid voor het leren lezen in groep 3. Thuis kan je dit stimuleren door je kind elke avond, voor het slapen gaan, voor te lezen. Hierdoor ontwikkeld je kind een grote woordenschat, wat het leren lezen makkelijker maakt.


Wat doet de logopedist?

Als je kind moeite heeft met leren lezen kan onze logopedist Sanne van Emmen de taalontwikkeling van je kind onderzoeken en analyseren. Ze kijkt dan naar de voorwaarden die van belang zijn bij het leren lezen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het onderscheiden van klanken, één van de auditieve voorwaarden. Na dit onderzoek kan ze je kind begeleiden bij het ontwikkelen van de auditieve functies of het bevorderen van de taalontwikkeling.


Als je kind lees- en/of spellingsproblemen heeft hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Dit kunnen we uitsluiten middels de dyslexiescreening. Als je kind niet uitvalt op de screening, is de kans zeer klein dat het dyslexie heeft.