Citotoets M8


Cito training - M8

Oefen met de Cito vraagstelling


Leerplein Zwolle verzorgt Citotoets training voor groep 8. Deze training bereidt je kind voor op de Cito toets  M8, alle groep 8 leerlingen maken.


Waaruit bestaat de Citotoets training M8?

Tijdens de Citotraining word je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met het Citotoets oefenbladen.


Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Taal - opzoeken
 • Taal - woordenschat
 • Taal - spelling
 • Taal - werkwoordspelling
 • Taal - ontleden
 • Taal - interpunctie
 • Rekenen - getallen
 • Rekenen - verhoudingen
 • Rekenen - meten en meetkunde
 • Rekenen - grafieken en tabellen 


Wat is het doel van de Cito training M8?

Het doel van de Citotraining is je zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte Citotoets. We oefenen hierbij met de vraagstelling van Cito (meerkeuze) en de kinderen leren technieken om gemakkelijker het goede antwoord te vinden. Doordat je kind heeft kennis gemaakt met de vraagstelling kan het met meer zelfvertrouwen deelnemen aan de toets.


Waar en wanneer wordt de Cito training M8 gegeven?


Groepstraining M8

De groepstraining M8 wordt gegeven op ons kantoor aan de Mannagras 33 te Zwolle


 • I.v.m. het coronavirus geven we (voorlopig) geen groepstrainingen. Deze training is doorlopend individueel te volgen. Stuur een mailtje naar info@leerpleinzwolle.nl voor meer informatie.


In deze 3 uur maak je kennis met Cito vraagstelling. De M8 toets wordt doorgaans in de eerste, tweede

week en/of derde week na de kerstvakantie afgenomen bij groep 8. Deze Cito toets is verplicht

en wordt dus ook op alle scholen afgenomen.


Individuele training

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training wordt voor je op maat samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training wordt gegeven op ons kantoor aan de Mannagras 33.


Wat kost de Cito training M8?

De groepstraining voor de M8 toets duurt 3 uur. De training kost € 97,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.


Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Cito training M8?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een map, een pen en papier.


Wordt de Cito training M8 individueel aangeboden of in een groep?

Deze training wordt vooral als groepstraining aangeboden, maar kan ook individueel gevolgd worden. De groep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 kinderen.


Is de Cito training M8 geschikt voor alle kinderen van groep 8?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.oefenen met de Cito vraagstelling

in een klein groepje

minimaal 2 tot maximaal 6 kinderen

inclusief oefenbladen, pen en papier

in 3 uur goed voorbereid starten aan de Cito

met meer zelfvertrouwen