Dyslexiescreening


Dyslexiescreening

Vanaf 5 t/m 16 jaar


Wat is dyslexie?

De definitie die in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt is als volgt:


"Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."


Dyslectische kinderen kunnen nieuwe informatie (teksten, woorden, klanken) in lager tempo in zich op nemen dan andere kinderen. Het lezen gaat traag, voorlezen gaat niet vloeiend. Dit komt doordat er veel informatie in de hersenen moeten worden verwerkt. Dit leidt helaas tot problemen. Dyslexie is een overkoepelende naam voor ernstige lees- en spellingsproblemen.
Wat is een dyslexiescreening?

De dyslexiescreening bestaat uit 6 verschillende testen. Deze 6 testen zijn tijdgebonden. Voor de afname van elke test mag je kind eerst een keer oefenen met de oefenopgaven, zodat het heeft kennis gemaakt met de vraagstelling. Deze 6 testen worden in 30 minuten afgenomen.


Wanneer is het tijd voor een dyslexiescreening?

Heeft je kind moeite met het verschil tussen de letter b of d, lukt het maar niet om vloeiend te lezen, slaat het regelmatig woorden over bij het lezen, blijft het toepassen van de spellingregels lastig, heeft je kind al twee keer een Cito E score gehaald voor technisch lezen en/of spelling? Dan is het verstandig om een dyslexiescreening te laten doen.


De meeste kinderen die worden aangemeld voor de dyslexiescreening zitten in groep 4, groep 5 of groep 6 van de basisschool. Bij de overstap van groep 4 naar groep 5 wordt begrijpend lezen belangrijker. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook moeite met het begrijpen van teksten, maar dat is niet altijd zo. Doordat het kind nog veel energie moet steken in het technisch lezen komt het niet toe aan het begrijpen van de tekst. Zodra kinderen het AVI E4 niveau behaald hebben, zijn ze klaar om een start te maken met begrijpend lezen. Zolang ze dat nog niet behaald hebben, is het niet nodig om al te gaan oefenen met begrijpend lezen.


Wat is het doel van een dyslexiescreening?

Wanneer er twijfels zijn over dyslexie, maar je kind niet drie keer achter elkaar een E score heeft gehaald voor technisch lezen en/of spelling, komt je kind niet direct in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. De school heeft vaak de financiële middelen niet om deze kinderen te laten onderzoeken op dyslexie. Voor deze groep ouders en kinderen is het prettig om een dyslexiescreening te doen. Je weet dan niet zeker of je kind dyslectisch is, maar je hebt wel meer zekerheid of de investering in een dyslexieonderzoek zinvol is of misschien helemaal niet nodig is.


Waar is de dyslexiescreening?

De dyslexiescreening wordt gedaan op de locatie van Leerplein Zwolle aan de Mannagras 33.


Wat kost de dyslexiescreening?

Voor de intake, de dyslexiescreening, het verslag en evaluatiegesprek betaal je 197,-.onafhankelijk advies en screening


individuele afname


door remedial teacher of logopedist


inclusief verslag


in 30 minuten


met oog voor je kind