Hoogbegaafdheid


Coaching bij hoogbegaafdheid | Leerplein Zwolle

Vanaf 8 jaar


Leerplein Zwolle verzorgt sinds september 2015 ook coaching bij hoogbegaafdheid. De coaching is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vanaf 4 jaar en hoogbegaafde kinderen vanaf 8 jaar en ouder.


Onderpresteren op de basisschool

Op de basisschool zien we dat hoogbegaafde kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong soms "vastlopen", of dat ze gaan onderpresteren. Dit onderpresteren kan zich uiten in twee vormen:

 1. Absolute onderpresteerders. (onder eigen niveau en groepsgemiddelde)
 2. Relatieve onderpresteerders. (onder eigen niveau)


Herkenbaar?

Het volgen van coaching bij hoogbegaafdheid kan de ontwikkeling van deze leerlingen verbeteren.Schoolbegaafdheid of creatief-productieve begaafdheid?

Er zijn twee soorten begaafdheid; schoolbegaafdheid en creatieve-productieve begaafdheid. De eerste soort van begaafdheid kun je meten met een intelligentietest, maar de tweede niet, terwijl er dan ook sprake is van begaafdheid! Ontdek hoe jij begaafd bent en neem contact op.


Visie op hoogbegaafdheid

Er zijn meerdere visies over wat begaafdheid en hoogbegaafdheid is. Simon gaat uit van meerfactorenmodel van Franz Mönks. Mönks noemt motivatie, creativiteit en bijzondere capaciteiten als basisfactoren van de hoogbegaafde. Pas alle factoren goed meewerken, kan volgens Mönks hoogbegaafdheid zich ontwikkelen en zichtbaar worden in de vorm van bijzondere prestaties.


Coaching bij hoogbegaafdheid

Een coachsessie duurt 45 minuten. Tijdens een coachsessies kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe leer ik als hoogbegaafde?
 • Mindset, Fixed of Growth?
 • Filosoferen.
 • Creatieve workshops en projecten.
 • Leren omgaan met emoties.
 • Twice Exceptional (hoogbegaafdheid in combinatie met een andere stoornis).
 • Faalangstreductietraining.
 • Executieve functies
 • Onderpresteren en hoogbegaafdheid.
 • Compacten, verrijken en versnellen.
 • Observatie op school.
 • Begeleiding t.a.v. motivatie, mindset training
 • Schoolbeleving.
 • Kernkwaliteiten.
 • En meer.


Wil je meer weten over coaching bij hoogbegaafdheid?

Bel met 06-40292289 of stuur een e-mail naar info@leerpleinzwolle.nl
Als je bent vastgelopen in het onderwijs


individueel


door de hb-coach


inclusief oefenbladen, pen en papier


sessies van 45 minuten

Uitdaging middels projecten voor HB