Doorstroomtoets


Doorstroomtoets - training

Oefen met de vraagstelling

Doorstroomtoets


Leerplein Zwolle verzorgt de Doorstroomtoets-training (voorheen was dit de Cito Eindtoets). Deze training bereid je kind voor op de Doorstroomtoets die (bijna) alle groep 8 leerlingen maken. De Doorstroomtoets kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. De pen-en-papier versie wordt afgenomen op 6 en 7 februari 2024. De digitale versie wordt afgenomen in de eerste twee volle weken van februari. In het schooljaar 2023-2024 is dit in de periode van 5 t/m 16 februari 2024. Het volledige tijdpad tref je op de website van de Rijksoverheid.


Waaruit bestaat de Doorstroomtoets-training?

Tijdens de Doorstroomtoets-training wordt je kind voorbereid op de Doorstroomtoets. Dit gebeurt met het Doorstroomtoets-oefenboek en online oefenvragen.


Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Taal - opzoeken
 • Taal - woordenschat
 • Taal - spelling
 • Taal - werkwoordspelling
 • Taal - ontleden
 • Taal - interpunctie
 • Rekenen - getallen
 • Rekenen - verhoudingen
 • Rekenen - meten en meetkunde
 • Rekenen - grafieken en tabellen 


Wat is het doel van de Doorstroomtoets-training?

Het doel van de Doorstroomtoets-training is je zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte Doorstroomtoets. We oefenen hierbij met de vraagstelling, open vragen en meerkeuze vragen. De kinderen leren technieken om gemakkelijker het goede antwoord te vinden. Doordat je kind heeft kennis gemaakt met de vraagstelling kan het met meer zelfvertrouwen deelnemen aan de Doorstroomtoets.Waar en wanneer wordt de Doorstroomtoets-training gegeven?

De training wordt gegeven in de maanden november, december en januari. De Doorstroomtoets-training wordt op maat voor je samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Doorstroomtoets-training wordt gegeven op de Mannagras 33

te Zwolle.


Wat kost de Doorstroomtoets-training?

De Doorstroomtoets-training duurt 10 x 30 minuten. De training kost € 380,00 inclusief het oefenmateriaal.


Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Doorstroomtoets-training?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een pen en papier.


Wordt de Doorstroomtoets-training individueel aangeboden?

Ja, deze training wordt individueel aangeboden.


Is de Doorstroomtoets-training geschikt voor alle kinderen van groep 8?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.
oefenen met de vraagstelling


individueel


in 10 x 30 minuten


goed voorbereid van start


inclusief oefenbladen, pen en papier


met meer zelfvertrouwen