Dyscalculiescreening


Dyscalculiescreening

Van 9 t/m 19 jaar


Wat is dyscalculie?

De definitie die in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt is als volgt:


"Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)"


Kenmerken en symptomen van dyscalculie

Dyscalculie gaat vaak samen met:

  • Moeizaam aanleren van getal- en volumebetekenissen
  • Moeizaam aanleren van wiskundige procedures
  • Een verminderde ruimtelijke oriëntatie


De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Overslaan van getallen bij het tellen
  • Neiging tot tellen op de vingers, zelfs bij complexere berekeningen
  • Moeizaam onderscheiden van optellen en aftrekken binnen een lange opeenvolgende som
  • Problemen bij het omzetten van gesproken of bepeinsde getallen naar geschreven getallen
  • Problematisch geheugen bij het berekenen van sommen
  • Traag bij het maken van berekeningen
  • Geen interesse tonen in rekenen


Wat is een dyscalculiescreening?

De dyscalculiescreening bestaat uit 8 verschillende testen. Deze 8 testen zijn tijdgebonden. Voor de afname van elke test mag je kind eerst een keer oefenen met de oefenopgaven, zodat het heeft kennis gemaakt met de vraagstelling. Deze 8 testen worden in 60 minuten afgenomen.


Wat is het doel van de dyscalculiescreening?

Wanneer je kind in groep 6 of hoger zit, er twijfels zijn over dyscalculie, maar je kind niet drie keer achter elkaar een E score heeft gehaald voor rekenen/wiskunde, kom je niet direct in aanmerking voor een dyscalculieonderzoek. De school heeft vaak de financiële middelen niet om deze kinderen te laten onderzoeken op dyscalculie. Voor deze groep ouders en kinderen is het prettig om een dyscalculiescreening te doen. Je weet dan niet zeker of je kind dyscalculie heeft, maar je hebt wel meer zekerheid of de investering in een dyscalculieonderzoek zinvol is of misschien helemaal niet nodig is.


Waar is de dyscalculiescreening?

De dyscalculiescreening wordt gedaan op de locatie van Leerplein Zwolle aan de Mannagras 33.


Wat kost de dyscalculiescreening?

Voor de intake, de dyscalculiescreening, het verslag en evaluatiegesprek betaal je 197,-.
onafhankelijk advies en screening


individuele afname


door remedial teacher of logopedist


inclusief verslag


in 60 minuten

met oog voor je kind