Intelligentieonderzoek


Intelligentieonderzoek

Voor groep 6, 7 & 8


Intelligentieonderzoek

In groep 8 geeft de leerkracht van je kind het het schooladvies voor de middelbare school. De leerkracht kijkt daarvoor onder andere naar de Cito resultaten, de leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van je kind. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De overheid heeft in 2014 al "De handreiking schooladvies" geschreven voor leerkrachten, die ze kunnen gebruiken bij het uitbrengen van het schooladvies.


Het kan zijn dat je als ouder je kind niet herkent in het schooladvies of twijfelt over het schooladvies. Dan is het goed om een second opinion van het schooladvies te doen met een intelligentieonderzoek. 


Bij wie wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek kan worden afgenomen bij leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.


Wanneer wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek kan in alle maanden van het schooljaar worden afgenomen. 


Door wie wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen door Simon Wieringa.


Waarom wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

In groep 7 wordt het intelligentieonderzoek vaak afgenomen om een indruk te krijgen van wat het advies aan het eind van de basisschool zal worden. In groep 8 wordt het intelligentieonderzoek gebruikt voor het geven van een verantwoord schooladvies. Voor het geven van het best passende VO-advies zijn een aantal vragen van belang:


  • Hoe ver is de leerling in de leerstof gevorderd?

Om deze vraag te beantwoorden, wordt afgegaan op het oordeel van de school en wordt gemeten wat de leerling kan. Dat meten is mogelijk met een eindtoets als de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito of met de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Leerplein Zwolle kan ook een aanvullend didactisch onderzoek doen, om de leeropbrengsten van je kind in kaart te brengen.


  • Wat is de aanleg en de intelligentie van de leerling?

Voor het beantwoorden van die vraag wordt het intelligentieonderzoek gebruikt.


  • Wat is de motivatie van de leerling?

Om deze vraag te beantwoorden, kan naast het intelligentieonderzoek de LMT (LeerMotivatieTest) worden afgenomen. Bij Leerplein Zwolle doen we dit altijd, omdat we vinden dat leermotivatie een belangrijke voorspeller is van het schoolsucces op het voortgezet onderwijs.


Wat test het intelligentieonderzoek?

Het intelligentieonderzoek onderzoekt de taalvaardigheid en het redeneervermogen van de leerling.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit drie delen:


  • Een verbaal/theoretisch deel, waarin de kennis van begrippen, zinsconstructies en betekenissen wordt onderzocht (kan je kind bij het kiezen tussen meerdere mogelijkheden snel de juiste afweging maken?)


    • Een wiskundig/praktisch deel, dat het ruimtelijk voorstellingsvermogen, het rekenkundig redeneervermogen en het redeneervermogen met figuren test (kan je kind snel bepaalde oplossingsmethoden tegen elkaar afwegen en de juiste kiezen?)


    • Een leermotivatie deel, om na te gaan hoe uw kind het leren ervaart, moet het vragen beantwoorden over zaken die met school en leren te maken hebben. We kunnen daaruit afleiden hoe het zit met onder meer de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen.Hoe wordt het intelligentieonderzoek afgenomen en hoe lang duurt de afname?

Het intelligentieonderzoek wordt individueel afgenomen door Simon Wieringa. De afname neemt één ochtend in beslag. Simon mag de leerling niet voorbereiden op het intelligentieonderzoek en mag al helemaal niet helpen. Wel wordt tijdens het intelligentieonderzoek voorafgaand aan elk onderdeel oefenvoorbeelden besproken. De leerling mag dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de afname van het betreffende onderdeel begonnen. Het intelligentieonderzoek bevat uitsluitend meerkeuze antwoorden (A t/m E); de leerling streept de antwoorden aan op het antwoordformulier dat ter verwerking wordt opgestuurd.


Wat doet Leerplein Zwolle met de uitslag?

Leerplein Zwolle ontvangt de uitslagen in de vorm van een zogenoemd ‘leerlingprofiel’. Het leerlingprofiel wordt gebruikt om, samen met de andere gegevens die Leerplein Zwolle over je kind heeft, een zo goed mogelijk advies te geven voor het voortgezet onderwijs.


Van het intelligentieonderzoek zullen de resultaten van het verbaal/ theoretische deel en het wiskundig/praktische deel het advies het sterkst beïnvloeden. De uitslag van de LeerMotivatieTest kan helpen het advies te nuanceren.


Oefenen voor het intelligentieonderzoek? Niet doen!

Zoals gezegd, mag Simon de leerling niet voorbereiden op het intelligentieonderzoek. 


Wat kost het intelligentieonderzoek?

Voor de afname van het intelligentieonderzoek bestaande uit een kennismakingsgesprek (30 minuten), afname van het intelligentieonderzoek in één ochtend van 4 klokuren en een eindgesprek (60 minuten) betaal je totaal 347,-.
second opinion van het schooladvies


individueel intelligentieonderzoek


door remedial teacher


inclusief verslag


in 4 uur onafhankelijk schooladvies

inclusief kennismakingsgesprek en evaluatie