Mindmaps


Mindmaps


Bij een bepaald thema zijn allemaal begrippen, plaatjes, teksten en verbanden te bedenken. Een goede ordening hiervan heet een mindmap. Het is niet moeilijk om een goede mindmap te maken. Op de basisschool leren kinderen al om te gaan met een mindmap en er een te maken. Het is een handige manier om meer inzicht te krijgen in de kennis die je al hebt over een bepaald onderwerp, wat je nog mist qua kennis en een complex onderwerp zo simpel mogelijk weer te geven.

 

Wat heeft een goede mindmap?

Een mindmap maken is helemaal niet moeilijk, zolang je een centraal thema of onderwerp hebt. Een goede mindmap heeft:

  • Een centraal thema. Dit kan het thema zijn, waarmee het kind op school bezig is of een proefwerk over heeft.
  • De belangrijkste begrippen. Op goede mindmap staan de belangrijkste begrippen die geen ander onderling verband hebben direct verbonden aan het centrale thema.
  • Een korte uitleg bij de begrippen of specifieke begrippen. De belangrijkste begrippen dienen uitgewerkt te worden door hier verdere vertakkingen met begrippen rond te plaatsen.
  • Verbindingen en verbanden tussen de begrippen. Een begrip kan nooit op zichzelf staan. Dit zou betekenen dat het een nieuw thema is. Aangezien een mindmap een centraal thema heeft, zijn alle associaties met elkaar verbonden.
  • Je eigen idee en invulling. Een mindmap heeft geen vaste structuur waar jij je aan moet houden. Zelf ideeën verzamelen, is de beste manier om iets te onthouden. Laat je dus niet tegenhouden door een vaste structuur.

 


Enkele tips om een zo goed mogelijke mindmap te maken

  • Probeer het eenvoudig te houden door alleen de belangrijkste begrippen te gebruiken. De onbelangrijke begrippen en synoniemen kun je weglaten.
  • Bedenk van tevoren geen structuur. Als je een structuur in je hoofd hebt, houd je je hieraan vast, wat ervoor zorgt dat je je limiteert in je vrijheid.
  • Houd het eenvoudig door zo min mogelijk vertakkingen te gebruiken. Hierdoor wordt de mindmap onoverzichtelijk.
  • Gebruik verschillende kleuren. Een mindmap met verschillende kleuren helpt de hersenen om meer informatie op te nemen en de kennis langer vast te houden, omdat het langer de concentratie vasthoudt.

 

Waarvoor gebruik je een mindmap?

Een mindmap wordt vaak gebruik, zowel op scholen als in het bedrijfsleven.

Met een mindmap kun je je gedachten op gang brengen en vastzetten, vandaar de naam mindmapping, wat ‘in kaart brengen van de gedachte’ betekent. Kinderen en volwassenen gebruiken een mindmap voor andere doeleinden, maar de structuur van de mindmap is precies hetzelfde: een centraal thema met daaromheen belangrijke begrippen of andere teksten. Een kind gebruikt een mindmap om het leren te ondersteunen en om een samenvatting te maken. Een volwassene gebruikt een mindmap voor het brainstormen (het vormen van ideeën) en om te organiseren. Eerst maakte men mindmaps op papier, maar tegenwoordig zijn er steeds meer programma’s waarmee je online een mindmap kan maken.