Samenvatting


Samenvatting


Een samenvatting maken is een veelgebruikte manier om een tekst te leren. Een samenvatting is een verkorte versie in eigen woorden van de originele tekst. In een samenvatting zet je alleen de belangrijkste stukken, zoals kernzinnen en begrippen, om de hoofdpunten van een lange tekst uit te lichten. Hierdoor krijg je de belangrijkste informatie uit een tekst in een kortere tijd binnen. Op de middelbare school gebruiken veel leerlingen een samenvatting om te leren voor de toetsen.


Niet alleen het doorlezen van de samenvatting, maar ook het maken ervan zorgt dat de stof beter tot je komt. Alhoewel veel leerlingen tegenwoordig een samenvatting typen, omdat dit sneller gaat en later makkelijker te lezen is, is dit niet de ideale manier om de tekst te onthouden. De beste manier om een samenvatting te maken, waarmee je tijdens het maken ervan meteen al veel onthoudt, is door te schrijven.

 


Twee soorten samenvattingen

Er zijn twee soorten samenvattingen die je kunt maken: een samenvatting waarin je alleen de belangrijkste zaken overneemt en een samenvatting waarin je vragen beantwoordt. Welke je kiest, hangt af van wat je moet samenvatten en je voorkeur. Een samenvatting met de belangrijkste zaken heeft dezelfde structuur als de oorspronkelijk tekst. Deze vorm gebruiken de meeste leerlingen op het voortgezet onderwijs. Deze manier van samenvatten is aan te raden als je maar een bron gebruikt, zoals één methode.


Een samenvatting met antwoorden op vragen, gebruiken leerlingen op de middelbare school een stuk minder vaak. Dit komt doordat leerlingen op het voortgezet onderwijs maar gebruik maken van één bron. Bij gebruik van meerdere bronnen is deze vorm van samenvatten wel aan te raden. Hiermee kan een leerling snel de antwoorden vergelijken die verschillende bronnen geven op dezelfde vraag, maar de leerling kan hierdoor ook achter het standpunt en de hoofdgedachte van de bron komen

 

Wat is het nut van een samenvatting?

Een samenvatting maken is alleen nuttig als je nog niet veel weet over de stof. Je moet de hoofdzaken van de bijzaken kunnen scheiden. De betekenis van een hoofdzaak hangt af van het individu; wat is het leerdoel en wat weet de leerling al. In het algemeen zijn de hoofdzaken de kernzinnen van een alinea. De rest van de zinnen geven een korte uitleg of achtergrondinformatie over de kernzin. Deze zinnen zijn dus niet nodig in een samenvatting. Het nut van een samenvatting is dus dat je deze zinnen gaat filteren, waardoor je alleen de belangrijkste zinnen over hebt. Hoe vaker een leerling hiermee oefent, hoe makkelijker het voor deze leerling wordt om een samenvatting te maken.


Een samenvatting maken zonder deze vervolgens vaker door te lezen, heeft ook al grote invloed op de informatie die een leerling onthoudt. Door een samenvatting te schrijven, onthouden leerlingen meer dan wanneer ze typen. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee je informatie verwerkt. Typen gaat een stuk sneller dan schrijven, waardoor de informatie sneller aan je voorbij gaat en je minder nadenkt. Dit heeft als gevolg dat je minder onthoudt.