Tekenen-autisme


Tekenen en autisme


Kinderen met autisme hebben oog voor detail, maar missen vaak het overzicht. Ook kunnen ze snel afgeleid zijn, waardoor het lastig kan zijn om een kind met autisme iets duidelijk te maken. Een kind met autisme kan vaak achter elkaar hetzelfde aan jou vragen, zonder dat het denkt dat jij dit misschien wel vervelend vindt. Een kind met autisme kan de gesprekspartner immers niet goed aanvoelen.


Ook verwerken en interpreteren kinderen met autisme informatie anders dan kinderen zonder autisme, waardoor het soms lastig is om jouw bedoeling goed over te laten komen. Kinderen met autisme hebben veel moeite met de verbale communicatie, maar zijn juist visueel erg sterk. Om deze reden kun je door middel van tekeningen je kind met autisme gemakkelijk iets duidelijk maken.

 Hoe helpt tekenen met de communicatie?

Zowel de ouder als het kind kan een tekening maken om zijn of haar bedoeling duidelijk te maken. Door te tekenen krijgt je kind overzicht in een bepaalde situatie. Heeft je kind bijvoorbeeld een ander kind pijn gedaan, maar snapt het niet dat het andere kind daardoor boos is, dan kun je een tekening maken van de situatie: teken je eigen kind en het andere kind en maak duidelijk wie wie is en wie wat doet. Zo kan je kind de situatie overzichtelijk bekijken. Als je de situatie tekent en duidelijk aangeeft wat er fout ging, kan het kind dit beter volgen, doordat hun aandacht erbij blijft. Kinderen, met of zonder autisme, kunnen beter hun aandacht erbij houden wanneer ze iets hebben om te doen; in dit geval kijken naar de tekening. Ook kan je het kind zelf de situatie laten tekenen. Zo kun je zien hoe het kind over de situatie denkt en aangeven wat er fout is gegaan is zijn redenering.

 

Waar let je op bij het tekenen?

Wat en hoe je tekent is van groot belang voor het begrijpen van de situatie voor het kind. Teken je erg onduidelijk, dan zal het kind niet begrijpen wat je ermee wilt zeggen. Teken je te veel details, dan zal je kind zich focussen op de details en niet op wat jij aan het kind duidelijk wil maken. Teken alleen wat jij aan je kind wil duidelijk maken. Heeft je kind iemand pijn gedaan, teken dan alleen je kind en het andere kind en niet bijvoorbeeld het schoolplein, de speeltoestellen of andere kinderen. Daardoor kan het kind gaan denken dat wat jij vertelt alleen op het schoolplein geldt en niet bijvoorbeeld op straat met de buurtkinderen.