Leesvoorwaarden


Leesvoorwaarden


Lezen is een ontzettend belangrijke vaardigheid en daarom beginnen basisscholen hier al vroeg mee. Echter is ieder kind anders en dat betekent dat ook niet elk kind op hetzelfde moment klaar is om te beginnen met het leren lezen. Om te oordelen of een kind kan beginnen met het leren van zijn of haar eerste leeswoorden, wordt gebruik gemaakt van een bepaalde leesvoorwaarden.


Leesvoorwaarden zijn een aantal punten die een goede indicatie geven of een kind klaar is om te beginnen met lezen en vormen tevens een belangrijke criterium of het kind de overstap kan maken naar groep drie.

 

Wat zijn leesvoorwaarden?

Leesvoorwaarden zijn voorwaarden die voornamelijk gebruikt worden om te beoordelen of je kind klaar is om te beginnen met lezen. Meestal beginnen ze in groep één en twee van de basisschool met het leren van de eerste letters en simpele woorden. Echter is niet elk kind er op dit moment klaar voor om ook daadwerkelijk woorden te lezen op papier. Daarvoor moet het ook de andere leesvoorwaarden beheersen.

 

Verschillende leesvoorwaarden

Van een kind wordt verwacht dat het de belangrijkste leesvoorwaarden bezit en kan toepassen, voordat het na de zomervakantie naar groep drie kan gaan. Maar wat zijn deze leesvoorwaarden precies waaraan je kind moet kunnen voldoen? Ten eerste gaat het om de motivatie: wil je kind leren lezen en heeft hij of zij hierin ook plezier? Zonder de juiste motivatie zal het lastig worden om een kind de verschillende woordjes aan te leren.


Daarnaast speelt herkenning van de letters ook een grote rol. Heeft het kind al enige kennis van de letters? Is hij of zij misschien al in staat om eenvoudige woordjes te produceren. Met de juiste kennis van de verschillende letters zal een kind veel sneller en eenvoudiger in staat zijn om echt te beginnen met lezen.

 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer leesvoorwaarden waarop de leerkracht je kind toetst. Vaak leren ze dit al op jonge leeftijd aan door hoor- en luisterspelletjes, maar ook door schriftelijke opdrachten. Voor de leerkracht is het vervolgens eenvoudig om het kind te beoordelen op zijn of haar auditieve en schriftelijke vaardigheden. De leesvoorwaarden geven daarom een duidelijke indicatie of het kind toe is aan het leren van nieuwe woorden.

 

Leesvoorwaarden en fonologisch bewustzijn

Voordat een kind kan beginnen met lezen moet het eerst bepaalde vaardigheden bezitten die erg belangrijk zijn voor het begrijpend lezen. Dit wordt ook wel het fonologisch bewustzijn genoemd. Hiermee beginnen kinderen vaak al erg vroeg, vaak al in groep één of twee. Het houdt in dat een kind de verschillende klanken in woorden kan onderscheiden en hiermee kan spelen. Dit is van groot belang om ook later de klanken op papier te kunnen herkennen en deze juist uit te spreken.


Het juiste fonologische bewustzijn wordt bij jonge kinderen vaak aangeleerd door activiteiten, spelletjes of opdrachten waardoor je kind bekend raakt met de verschillende klanken. Op die manier vormt het een goede basis voordat je kind in een later jaar daadwerkelijk begint met woord- en letterherkenning.