Communicatie


Communicatie 


Communicatie is wetenschappelijk gezien een activiteit waarbij je betekenissen met elkaar uitwisselt. Dit gebeurt met geluid (spraak en toon), maar ook door vorm (beeld en tekst). Uit de toon waarop je iets zegt kan de ander opmaken hoe je het bedoelt.


Als iemand bijvoorbeeld beweert niet nerveus te zijn, maar wel trillende handen heeft weet je dat het niet klopt. Communicatie heeft dus ook te maken spreekdurf. Door te oefenen met spreken voel je je zelfverzekerder.


Communicatie gaat vandaag de dag natuurlijk op vele manieren. Er zijn in totaal 7 vormen van communicatie, te weten:


1. Massacommunicatie: televisie, internet.

2. Publiekscommunicatie: omroepinstallatie op het strand.

3. Organisatiecommunicatie: intranet, email.

4. Groepscommunicatie: groepsgesprekken op school, WhatsApp groepen.

5. Interpersoonlijke communicatie: een gesprek met twee of meer personen.

6. Intrapersoonlijke communicatie: in jezelf praten of denken.

7. Machine communicatie: een update bericht van je telefoon.


Bij deze verschillende vormen van communicatie gaat het uiteindelijk om het interpreteren van de informatie die tot je komt, het verwerken en iets passends terug communiceren. In onze hooggeletterde samenleving leidt dit steeds vaker tot problemen. Een logopedist kan je helpen bij het beter leren communiceren.