Tafelbootcamp-tafels-2-tot-en-met-9


Tafelbootcamp, tafel van 2 tot en met 9

Voor groep 4, 5, 6, 7 & 8


Wat is een tafelbootcamp?

Tijdens een tafelbootcamp leert je kind de tafels uit zijn of haar hoofd door veel te bewegen. Beweging zorgt ervoor dat je kind langer geconcentreerd blijft, dat het meer plezier gaat beleven aan de tafels en dat het nieuwe informatie beter onthoudt. Beweging zorgt ervoor dat je kind zich beter kan concentreren. 


Je kind kan zich zo dus beter focussen op wat hij leert en wordt niet afgeleid door prikkels van buitenaf. De prikkels worden immers genegeerd. Beweging helpt om informatie beter op te slaan in je geheugen. De hersenen bestaan uit veel hersencellen. Wanneer deze hersencellen slecht met elkaar verbonden zijn, onthoudt je kind niet veel. Tijdens het bewegen worden deze verbindingen gemaakt, waardoor je kind de tafels van 2 tot en met 9, beter onthoudt.


Wat is een tafel?

Een tafel is een reeks sommen die je moet vermenigvuldigen met een getal tussen de 1 en de 10. De tafel van 2 houdt in dat je kind het getal twee met de getallen 1 tot en met 10 vermenigvuldigt. Je kind leert de uitkomst van de tafels door bijvoorbeeld een parcours af te leggen waar de tafel van 4 uitgeschreven staat met de antwoorden. Doordat je kind steeds een rondje loopt en het antwoord van de som ziet, onthoudt je kind de antwoorden. De tafels moet je kind uiteindelijk uit het hoofd kunnen opnoemen en plus- en minsommen moet je kind snel kunnen oplossen.


Voor welke kinderen is de tafelbootcamp geschikt?

Zit je kind in groep 4, 5, 6, 7 of 8, heeft het net de tafels van 2 tot en met 9 geleerd, maar snapt het nog niet wat de tafels precies zijn of hoe hij of zij ze moet oplossen? Dan is de tafelbootcamp ‘de tafels van 2 tot en met 9’ iets voor je kind! In tegenstelling tot de rekenbootcamp ‘sommen tot 20’ draait het bij de tafelbootcamp ‘de tafels van 2 tot en met 9’ om het automatiseren van de tafels van 2 tot en met 9.


Waarom is een tafelbootcamp anders dan tafels leren op school?

Elk kind is verschillend en elk kind heeft dus ook een andere manier om de tafels te leren. Het ene kind leert sneller door de tafels op te schrijven, de ander door naar de leerkracht te luisteren en de ander kan in de les de tafels helemaal niet onthouden. Voor deze laatste groep kinderen is de tafelbootcamp van Leerplein Zwolle bedoeld. Door middel van veel beweging kent je kind binnen de kortste keren de tafels van 2 tot en met 9 uit zijn of haar hoofd. 


Wat zijn de kosten voor de tafelbootcamp?

De tafelbootcamp kost €75 inclusief het oefenmateriaal. Deze training duurt 3 uur.


Waar en wanneer wordt de tafelbootcamp gegeven?

De tafelbootcamp wordt gegeven op ons kantoor aan de Mannagras 33.


Tafelbootcamp, in een klein groepje


  • Vrijdag 8 mei 2020 van 9.00 tot 12.00 uur


Individuele training

De tafelbootcamp wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De tafelbootcamp wordt voor je op maat samengesteld. De tafelbootcamp wordt gegeven aan de Mannagras 33.





oefenen met de tafels van 2 t/m 9


in een klein groepje


minimaal 2 tot maximaal 6 kinderen


inclusief tafelbootcampdiploma


inclusief ranja en koekje


in 3 uur vaardiger met de tafels

met meer zelfvertrouwen