Spellingbootcamp


Spellingbootcamp


Voor groep 5, 6, 7 & 8


Spellingbootcamp


Zit je kind op de basisschool en weet het niet wanneer het een "dubbelzetter"moet schrijven of de "tekendief" moet toepassen. Kortom: heeft je kind moeite om de spellingregels te onthouden en toepassen en loopt het daardoor vast op de basisschool?


Dan is de spellingbootcamp van Leerplein Zwolle misschien wel iets voor je kind. Op een leuke en actieve manier leert je kind hoe het woorden en meervoudsvormen op de juiste manier schrijft.


Niet alleen op de basisschool is een correcte spelling van belang, maar ook op de middelbare school en daarna is het belangrijk om een goede spelling te hebben. Wanneer je kind op de basisschool niet meekomt met de klas heeft dit gevolgen voor zijn of haar verdere taalontwikkeling. Wanneer de basis ontbreekt, kan het zich moeilijk verder ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om al zo vroeg mogelijk eventuele problemen bij de spelling aan te pakken. Voor deze kinderen is er de spellingbootcamp van Leerplein Zwolle.


Met veel beweging en kleur leert je kind op een leuke manier en op een manier die aansluit bij de leerstrategie van je kind de regels van de Nederlandse spelling. De kinderen volgen de spellingbootcamp in kleine groepjes, maximaal 6 kinderen. Dit zorgt ervoor dat er genoeg kinderen in een groepje zitten om elkaar te motiveren, maar de grootte van de groep zorgt er ook voor dat je kind de volle aandacht kan krijgen die hij of zij nodig heeft.


Welke spellingbootcamp bieden wij aan?
Malle Molen. De bootcamp ‘Malle Molen’ staat in het teken van het herkennen, het kunnen schrijven en het begrijpen van open en gesloten lettergrepen. Het Nederlands kent veel verschillende klanken en lettergrepen, die qua spelling hetzelfde kunnen zijn. Kinderen vinden het daarom vaak lastig om deze lettergrepen klanken van elkaar te onderscheiden. Met de bootcamp ‘Malle Molen’ leert je kind alles over zowel de uitspraak als de schrijfwijze van de verschillende open en gesloten lettergrepen.


Wat zijn de kosten van de spellingbootcamp?
Een spellingbootcamp van 1 x 3 uur kost €75.


Waarom leert mijn kind meer op een spellingbootcamp dan op school?
Waarom zou je je kind op een spellingbootcamp laten gaan, terwijl je kind op school ook al alles leert over de Nederlandse taal, vraag je je misschien af. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom een educatieve bootcamp meer invloed heeft op de prestaties van je kind dan wanneer het op school zit.


Een van deze redenen is dat in een klaslokaal je kind met veel andere kinderen zit. Hierdoor kan je kind van de docent niet de volle aandacht krijgen die je kind verdient. Ook kan je kind te verlegen zijn om in zo’n grote groep een vraag te stellen.


Ook kan je kind zich schamen, omdat het iets niet weet wat zijn of haar vrienden wel weten. Door met een klein groepje kinderen te werken, voelt je kind zich vrijer om vragen te stellen, krijgt het meer aandacht van de bootcamptrainer en zit het in een groepje met kinderen van hetzelfde niveau.


Het grootste verschil tussen een educatieve bootcamp en een klaslokaal is, dat je kind bij een spellingbootcamp zoveel mag rennen en springen als hij zelf wil. In een klaslokaal is dit niet toegestaan. Doordat je kind zoveel kan en mag bewegen, worden de hersenen van je kind geactiveerd. Zo worden er veel bindingen gevormd tussen de verschillende hersencellen, waardoor je kind beter nieuwe informatie kan onthouden.


Malle Molen
Denk je erover om je kind mee te laten doen met onze spellingbootcamp, maar weet je nog niet precies wat de spellingbootcamp ‘Malle Molen’ inhoudt, dan ben je hier op de juiste plek. Een spellingbootcamp houdt in dat je kind enkele uren op een actieve en leuke manier de regels van de Nederlandse spelling leert. Veel kinderen vinden spelling vaak een minder leuk vak.


Door te bewegen maken de hersenen van je kind het gelukshormoon endorfine aan. Doordat je kind zich vrolijk voelt wanneer het aan het bewegen is en bezig is met spelling gaat hij of zij dit gevoel automatisch koppelen aan spelling. Hierdoor gaat je kind met plezier naar de spellinglessen. De spellingbootcamp ‘Malle Molen’ focust zich op de open en gesloten lettergrepen. Dit betekent dat je kind naast de juiste schrijfwijze van de lettergreep, ook meteen de juiste spreekwijze van het gehele woord leert.


Wat zijn open en gesloten lettergrepen?
Lettergrepen zijn klanken binnen een woord. Een lettergreep heeft altijd minstens één klinker. Het woord ‘lettergreep’ is dus op te delen in de lettergrepen ‘let-ter-gre-pen’. Elk van deze lettergrepen bevat een klinker. Binnen de lettergrepen zijn er ook nog de zogenaamde open en gesloten lettergrepen. Een open lettergreep houdt in dat het einde van een lettergreep eindigt met een tweeklank (bijvoorbeeld ij of ou) of een lange klinker. Dit betekent dat de klinker uit deze lettergreep lang moet worden uitgesproken. Een korte lettergreep houdt in dat de lettergreep eindigt met een medeklinker. De klinker die in deze lettergreep zit, moet dus kort worden uitgesproken.


Hoe kan deze spellingbootcamp de taalvaardigheid van je kind verbeteren?
Hoe kan het dat informatie die je kind krijgt tijdens de bootcamp wel tot hem of haar doordringt, maar de informatie die het op school krijgt niet? Dit heeft ermee te maken dat de manier waarop kinderen leren tijdens school en tijdens de bootcamp erg verschillend zijn. Waar je kind uren op een stoel stil moet zitten, kan het tijdens de bootcamp zoveel bewegen als het wil. Dit bewegen heeft een positieve invloed op de manier waarop je kind de nieuwe informatie verwerkt.


Wanneer je kind veel mag bewegen, wordt het brein beter doorbloed, wat er uiteindelijk voor zorgt dat het beter in staat is om nieuwe informatie te onthouden. Ook leert je kind iets nieuws tijdens de bootcamp op een manier die past bij de leerstrategie van je kind. Dit bijvoorbeeld door veel gebruik te maken van kleuren, vormen en spullen. Kinderen leren namelijk sneller wanneer je informatie kunnen zien, voelen en vasthouden,

oefenen met spelling


in een klein groepje


minimaal 2 tot maximaal 6 kinderen


inclusief oefenbladen, pen en papier


inclusief ranja en koekje


in 3 uur vaardiger met spelling

met meer zelfvertrouwen