Cito eindtoets


Cito eindtoets training - E8

Oefen met de Cito vraagstelling


Leerplein Zwolle verzorgt Cito eindtoets training. Deze training bereidt je kind voor op de Cito eindtoets die veel groep 8  leerlingen maken. De landelijke Cito eindtoets vindt plaats op 18, 19 en 20 april 2023.


Waaruit bestaat de Cito eindtoets training?

Tijdens de Cito eindtoets training wordt je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met het Citotoets oefenboek en online oefenvragen.


Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Taal - opzoeken
 • Taal - woordenschat
 • Taal - spelling
 • Taal - werkwoordspelling
 • Taal - ontleden
 • Taal - interpunctie
 • Rekenen - getallen
 • Rekenen - verhoudingen
 • Rekenen - meten en meetkunde
 • Rekenen - grafieken en tabellen 


Wat is het doel van de Cito eindtoets training?

Het doel van de Cito eindtoets training is je zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte Cito eindtoets. We oefenen hierbij met de vraagstelling van Cito (meerkeuze) en de kinderen leren technieken om gemakkelijker het goede antwoord te vinden. Doordat je kind heeft kennis gemaakt met de vraagstelling kan het met meer zelfvertrouwen deelnemen aan de toets.



Waar en wanneer wordt de Cito eindtoets training gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training wordt voor je op maat samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito eindtoets training wordt gegeven op de Mannagras 33 te Zwolle.


De training wordt gegeven op:

 • Deze training is doorlopend individueel te volgen. Stuur een mailtje naar info@leerpleinzwolle.nl voor meer informatie.


Wat kost Cito eindtoets training?

De eindtoetstraining duurt 10 x 30 minuten. De training kost € 350,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.


Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Cito eindtoets training?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een pen en papier.


Wordt de Cito eindtoets training individueel aangeboden?

Ja, deze training wordt individueel aangeboden.


Is de Cito eindtoets training geschikt voor alle kinderen van groep 8?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.




oefenen met de Cito vraagstelling


individueel


in 10 x 30 minuten


goed voorbereid starten aan de Cito


inclusief oefenbladen, pen en papier


met meer zelfvertrouwen