Nieuws
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

Nieuws van Leerplein Zwolle


December 2019

Onderwijsnivellering is de motor voor grotere kansenongelijkheid
Onderwijsnivellering is de motor voor grotere kansenongelijkheid

November 2019

Onderwijsnivellering is de motor voor grotere kansenongelijkheid


Black Friday 2019!

29-11-2019 \\ Leerplein Zwolle


Het is BLACK FRIDAY. Ook bij Leerplein Zwolle betekent dit tijd voor een actie!

Dit schooljaar worden verschillende groepstrainingen aangeboden. Schrijf je je kind nu in voor drie van deze trainingen? Dan betaal je maar voor twee trainingen!

De actie werkt als volgt:
- Klik op de button hieronder
- Kies drie trainingen en voeg ze toe aan je winkelmandje
- Volg de stappen in het stappenplan
- Reken de trainingen af, je bent direct aangemeld voor de gekozen trainingen.
- Je ontvangt per mail een bevestiging van de inschrijving.

Heb je je de afgelopen periode al opgegeven voor één van de groepstrainingen en óók al betaald? Ook voor jou geldt deze actie! Neem dan even contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@leerpleinzwolle.nl!  


September 2019

Onderwijsnivellering is de motor voor grotere kansenongelijkheid


Onderwijsnivellering is de motor voor grotere kansenongelijkheid

15-09-2019 \\ Volkskrant


De eerste van vele schorsingen tijdens mijn Hengelose middelbareschooltijd was na een aanvaring met mijn leraar scheikunde. Hij vertelde in de les over chemische processen bij Unilever, maar sprak de naam van dat bedrijf op zijn Engels uit − Joenileffer. Onbegrijpelijk vond ik dat, ik had toch zeker op het Journaal gehoord dat het een Nederlands bedrijf was? Toch hield de leraar voet bij stuk, waarop een discussie ontstond die leidde tot mijn verwijdering.


De hele column van Sander Schimmelpenninck kan je lezen bij de Volkskrant.


Augustus 2019

Alarmerende daling kennis van grammatica bij scholieren


Alarmerende daling kennis van grammatica bij scholieren

28-08-2019 \\ NOS Journaal


De kennis van zinsontleding en -functies onder eindexamenscholieren in Nederland en Vlaanderen is de afgelopen tien jaar flink achteruitgegaan. Onderzoekers van de Universiteit Gent spreken van een alarmerende daling in de resultaten voor grammatica.


Ze herhaalden een onderzoek uit 2008, waarbij op dezelfde scholen in Nederland en Vlaanderen in totaal 362 leerlingen opdrachten kregen over spelling en grammatica (.pdf). In wat de wetenschappers zelf een beperkt onderzoek noemen, moesten de kinderen woorden verbeteren, werkwoorden vervoegen, woordsoorten herkennen en zinnen ontleden.


Het hele artikel vindt je op NOS.nl


Juni 2019


Rapportage centrale Eindtoets 

01-06-2019 \\ Het College voor Toetsen en Examens


Deze animatie geeft een beeld van de leerlingrapportage van de Centrale Eindtoets. Je krijgt inzicht in de verschillende onderdelen zoals standaardscore, percentielscore en domeinanalyse en wat ze betekenen.


Heb je vragen over de leerlingrapportage van je zoon of dochter? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.


Op de website van Het College voor Toetsen en Examens vind je meer informatie.


Mei 2019

Problemen met de eindtoets


Problemen met de Eindtoets 

03-05-2019 \\ Wij-leren


De afname en het gebruik van de Centrale Eindtoets in groep 8 is een maatschappelijk thema dat voor veel discussie zorgt. En terecht, alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig moment mee te maken. Er is ook veel discussie omdat er nogal wat problemen met de Eindtoets zijn.


Sinds schooljaar 2015 – 2016 is de Eindtoets qua afname verplaatst naar een later tijdstip in het schooljaar, zodat de uitslag pas bekend is ná het opstellen van het schooladvies door de school. Dat is een beweging ten goede, zodat scholen niet blindvaren op de uitslag van een nogal smalle toets.


Het belangrijkste probleem van de Eindtoets is de beperkte dekkingsgraad. Een centrale eindtoets wekt de suggestie dat de toets een realistische weergave is van de leerstof die er in de basisschoolperiode aangeboden is. Niets is echter minder waar. De eindtoets is een bijzonder smalle representatie van de houding, kennis en vaardigheden waar in de acht jaar durende basisschoolperiode aan gewerkt wordt. De inhoud van de eindtoets dekt maximaal 30% af van de kerndoelen voor het basisonderwijs.


Op de website van Wij-leren vind je meer informatie.


April 2019

Thuiszitters, kinderen die niet naar school gaan


Meer kinderen gaan niet naar school

23-04-2019 \\ Onderwijsland


Vorig jaar zijn opnieuw meer kinderen niet naar school gegaan dan het jaar ervoor. En dat terwijl het ministerie van Onderwijs met de scholen, leerplichtambtenaren en alle andere betrokkenen heeft afgesproken dat er volgend jaar geen kind meer langer dan drie maanden thuis mag zitten. Dat gaat niet lukken, erkent minister Slob.


Versneld extra maatregelen

De minister maakt zich "grote zorgen'' over de thuiszitters, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarom nemen het ministerie en de andere betrokkenen "versneld extra maatregelen''. De samenwerkingsverbanden waarin scholen overleggen waar een leerling het beste af is, worden bijvoorbeeld wettelijk verplicht om iemand aan te stellen die bij blijvende onenigheid de knoop doorhakt. Zo wil Slob voorkomen dat er een patstelling ontstaat en een oplossing voor een kind uitblijft.


Op de website van de Onderwijsland vind je meer informatie.


Maart 2019

Rekentoets in het VO


Rekentoets

01-03-2019   \\ Rijksoverheid


Rekenen

Op 23 januari vond het algemeen overleg rekenen plaats. Daarover zijn vier moties aangenomen. Dit betekent dat de centrale rekentoets vanaf komend schooljaar (2019-2020) verdwijnt. Rekenonderwijs blijft wel belangrijk. Voor leerlingen die in de bovenbouw wiskunde hebben wordt rekenen onderdeel van dat vak, binnen de kaders van de huidige examenprogramma’s. Voor leerlingen zonder wiskunde is in een van de moties voorgesteld om een schoolexamen te introduceren. Dit wordt nog nader uitgewerkt.


Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.


Februari 2019

Eindtoetsafname april 2019
Eindtoetsafname april 2019


Schooladvies uiterlijk 1 maart

06-02-2019   \\ Rijksoverheid


Net als in de afgelopen jaren ontvangen leerlingen in groep 8 uiterlijk 1 maart hun schooladvies. De basisschool kan een schooladvies voor één schooltype of voor twee schooltypes geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo gl-tl/havo-advies. Na de afname van de eindtoets volgt nog een eindtoetsadvies. Wilt u meer weten over de adviezen die u aan uw leerlingen kunt geven? Kijk dan op de speciale pagina op Rijksoverheid.nl.


Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.


Januari 2019

Eindtoetsafname april 2019


Wat is er precies besloten over de kleutertoets?

05-01-2019   \\ Rijksoverheid


Scholen bepalen zelf hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen. De verplichting om ook in groep 1/2 toetsen af te nemen is al sinds 2013 geschrapt uit het inspectiekader. In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Deze instrumenten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Vanaf 2021 geen schoolse LVS-toetsen meer voor kleuters

In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft wel ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Die instrumenten dienen bovendien inhoudelijke, diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter. Dit zal waarschijnlijk vanaf januari 2021 gaan gelden.


Observatie-instrumenten, wel genormeerd, maar anders

Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen. De normering zal in ieder geval anders moeten zijn dan die van de 'traditionele' LVS-toetsen, waarvoor de vaardigheidsniveaus I t/m V of A t/m E gangbaar zijn.


Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.


December 2018

Eindtoetsafname april 2019


Spoedcursus Cito op 3 en 4 januari 2019

10-12-2018   \\ Redactie van Leerplein Zwolle


Heb jij al gehoord over onze speciale Citotraining op 3 en 4 januari 2019? In de kerstvakantie kun je bij ons terecht voor een drie uur durende citotraining, waarin we in kleine groepjes nog eens oefenen met de vraagstelling. Deze training kost €75,00 p.p.  Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@leerpleinzwolle.nl en via het aanmeldformulier.

Eindtoetsafname april 2019


Eindtoetsafname tussen 15 april en 15 mei 2019

02-12-2018   \\ Rijksoverheid


Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool de eindtoets maken. De eindtoets vindt elk jaar plaats tussen 15 april en 15 mei. De verplichte week meivakantie valt dit schooljaar van 27 april tot en met 5 mei 2019. Scholen hebben voor aanvang van het schooljaar bepaald, of zij een tweede week meivakantie inplannen (de adviesweek voor een eventuele tweede week meivakantie is de week van 20 tot en met 27 april).


In 2019 kunnen scholen kiezen verschillende toetsen. De afnamedata zijn als volgt:


Centrale Eindtoets:

De Centrale Eindtoets op papier wordt afgenomen op dinsdag 16 en woensdag 17 april. Op donderdag 18 april 2019 kan het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie worden afgenomen.

De digitale Centrale Eindtoets kan worden afgenomen in de periode van maandag 15 tot en met donderdag 18 april, van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 april, van maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei of van maandag 13 tot en met woensdag 15 mei 2019.


IEP Eindtoets:

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019.


ROUTE 8:

ROUTE 8 kan worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2019. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum, in overleg met de toetsaanbieder.

November 2018

Workshop Super Sinterklaasgedicht


Workshop Super Sinterklaasgedicht 24 november 2018

12-11-2018   \\ Redactie van Leerplein Zwolle


Kun je wel een beetje hulp gebruiken bij het schrijven van je Sinterklaasgedicht? Je leert in deze workshop hoe een gedicht is opgebouwd en je krijgt tips voor het maken van jouw Sinterklaasgedicht. Je gaat met een mooi gedicht, versierd en wel, naar huis!


 • WIE alle kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool
 • WAAR Willemsvaart 16a
 • WANNEER zaterdag 24 november 2018
 • TIJDSTIP 11.00-12.00 / 13.30-14.30 / 14.30-15.30 uur
 • KOSTEN gratis, maar geef je op via de website


Meld je aan via onderstaande website:


https://leerpleinzwolle.nl/contact/evenementen.html

NOS Jeugdjournaal

Telefonisch interview met NOS Jeugdjournaal over Cito-toetsen

06-11-2018   \\ Redactie van Leerplein Zwolle


Vandaag belde Annabelle Zandbergen van het NOS Jeugdjournaal voor een telefonisch interview over de Cito-Toetsen, zo gaaf! Spreek je ineens met de NOS. We hebben gesproken over het oefenen voor de Cito toetsen. Bij Leerplein Zwolle doen we dat door de kinderen kennis te laten maken met de vraagstelling van Cito en door tegelijkertijd kennis achterstanden op te sporen en weg te werken. Zo wordt een kind echt vaardiger en krijgt het in groep 8 een passend schooladvies. Succes met de voorbereidingen van de reportage Annabelle!


Oktober 2018

Meisje speelt met app op tablet

De 25 leukste apps waar je kind echt iets van leert

10-10-2018   \\ Redactie van Leerplein Zwolle


Bijna iedereen heeft ze wel in huis, die apparaten waar je kinderen urenlang achter zitten. We hebben het natuurlijk over de tablet en de smartphone. Kinderen zitten tegenwoordig veel vaker achter een scherm dan voorheen. Je kind kan uren achter de tablet, iets wat jij ongetwijfeld wat minder vindt. Natuurlijk wil jij dat je kind plezier heeft, maar is een tablet daar nou zo geschikt voor? Waar een tablet wél geschikt voor is, is het downloaden van apps voor je kinderen, waardoor je kinderen spelen én leren. En dat allemaal tegelijkertijd! Hoe dan, vraag je je vast af. In een tijd waarin alles om internet en de smartphone draait, komen er steeds meer educatieve apps beschikbaar voor kinderen. Dit zijn apps waarmee kinderen spelenderwijs leren rekenen, spellen of lezen. Er zijn al duizenden apps beschikbaar om zo te downloaden op een smartphone of tablet, maar welke zijn nou het beste? Lees dan het artikel "De 25 leukste apps waar je kind echts iets van leert".September 2018

Eindtoetsadviezen overgang van de basisschool naar de middelbare school

Eindtoetsadviezen

Overgang van de basisschool naar de middelbare school

27-09-2018   \\ Rijksoverheid


De eindtoetsen verschilden de afgelopen jaren in de toetscategorieën die ze gebruikten. Vanaf dit schooljaar hanteren alle toetsaanbieders dezelfde categorieën voor het toetsadvies: vijf brede adviezen, bijvoorbeeld ‘vmbo gl-tl/havo’, en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Zie ook de infographic. In overleg met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de PO-Raad hebben de toetsaanbieders gezamenlijk voor deze categorieën gekozen. De reden hiervoor is dat het toetsadvies nu – ongeacht de toets die een leerling maakt – een zo goed mogelijke inschatting geeft van de schoolsoort in het voortgezet onderwijs die het best past bij de leerling.


Totstandkoming van het advies

Aan de totstandkoming van het schooladvies zelf verandert niets: de lerarenteams van de basisschool bepalen het schooladvies. Het eindtoetsadvies dient hierbij als tweede gegeven. De vernieuwde categorieën voor de eindtoetsadviezen dragen hier op een positieve manier aan bij. Het proces van de totstandkoming van het definitieve schooladvies wordt in de infographic in beeld gebracht.


Schooladvies voor 1 of 2 schooltypes

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 schooltypes geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies  voor 1 schooltype te geven.


Eindtoetsadvies voor 2 schooltypes of vwo

Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn de adviescategorieën van alle eindtoetsen hetzelfde, namelijk:


 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo


Het definitieve schooladvies van de basisschool mag wel uit 1 of 2 schooltypes bestaan.


Kijk voor meer informatie over de eindtoets en het schooladvies en de vernieuwde categorieën voor de toetsadviezen op de website Rijksoverheid.nl.Jongen met waterpistool speelt vals

Hoe jij ervoor zorgt dat jouw kind valsspeelt

01-09-2018   \\ Redactie Leerplein Zwolle


Kinderen die complimenten krijgen over hun intelligentie spelen vaker vals. Zo blijkt uit een onderzoek van de Hangzhou Normal University, de universiteit van California en de universiteit van Toronto.


De onderzoekers zeggen dat het roemen en het complimenteren van kinderen een veelgebruikte manier is om ze te belonen. Het is makkelijk, het kost geen moeite en het kind krijgt hierdoor een goed gevoel. Als dit belonen niet terecht is of niets met de prestatie te maken heeft, zit er een ongewild nadeel aan volgens de onderzoekers. Het zou er namelijk voor zorgen dat kinderen minder gemotiveerd raken om te presteren als hiervoor geen beloning krijgen. Ook spelen ze vaker vals dan de kinderen die geen complimenten krijgen over hun intelligentie en het moeten doen met een ‘goed gedaan’ en dan kinderen die helemaal geen complimenten krijgen voor hun prestatie.


Voor dit onderzoek is het gedrag van in totaal 300 kinderen bestudeerd met de leeftijd van drie en vijf jaar. Ze kregen de opdracht om een raadspel te doen. De onderzoekers zeiden telkens tegen de kinderen dat ze goed hadden gegokt. De leeftijdsgroep is door drieën gedeeld. De eerste groep kreeg de woorden ‘jij bent zo slim’ te horen en werd dus beloond voor zijn intelligentie, de tweede groep hoorde ‘goed gedaan’ en werd beloond voor zijn prestatie en de derde groep kreeg geen commentaar. Hierna volgde het echte experiment. De kinderen werden alleen gelaten in een ruimte met de kaarten. De kinderen mochten niet op de kaarten kijken. Ze werden hierbij gefilmd om later te kunnen zien hoeveel kinderen er toch op de kaarten hebben gekeken.


Het resultaat van het onderzoek was dat kinderen die werden beloond om hun intelligentie vaker vals speelden dan de kinderen die werden beloond op hun prestatie. Meer dan de helft van de 3-jarige kinderen speelde vals nadat de kinderen werden beloond voor hun intelligentie. Bij de kinderen die werden geprezen voor hun prestatie en die geen beloning hebben ontvangen ligt dit percentage een stuk lager. De percentages voor de 5-jarige kinderen liggen iets lager. De percentages bij de jongens liggen het hoogst, terwijl de percentages van de meisjes het laagst zijn. In alle gevallen spiekten de kinderen die slim genoemd werden veel vaker dan de rest.


Waarschijnlijk promoot deze zogenoemde ‘’intelligentie lof’’ het valsspelen, omdat het een vorm is die aangeeft dat er bij het kind een stabiel vermogen aanwezig is, oftewel intelligentie, wat de basis vormt voor prestatie, aldus onderzoeker Cimpian. Onderzoeker Zhao beweert dat als een kind slim genoemd wordt, hij graag deze reputatie wil behouden en dus zal moeten valsspelen om deze status te behouden. Bij de vijfjarigen speelt dit iets minder. De verhoudingen tussen de percentages van de drie- en de vijfjarigen was hetzelfde, wat betekent dat een kind van drie jaar oud al gevoelig is voor het verschil tussen een beloning voor zijn intelligentie en een beloning voor zijn prestatie en dat hun begrip van intelligentie overlapt met die van de oudere kinderen.


Augustus 2018

Jongen kijkt boos

Basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval

02-08-2018   \\ NOS.nl


Het basisonderwijs dreigt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van bijna 1300 onderwijzers. Waar scholen de afgelopen jaren vacatures over het algemeen nog op het laatste moment wisten in te vullen, vallen er nu blijvende gaten. Bijna een kwart (22,4 procent) van de schoolbesturen bereidt zich voor op die situatie.


Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad zegt zich ernstig zorgen te maken. "We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Daar krijgen kinderen mee te maken en het leidt tot onzekerheid bij ouders: hoe gaat het komend schooljaar eruit zien?"


Het hele artikel kan je lezen op NOS.nl

Juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018 Leerplein Zwolle

06-07-2018

Op maandag 10 september 2018 start de Cito training B8. Er zijn nog twee plekken beschikbaar, dus schrijf je snel in!


Lees meer

De zomernieuwsbrief is uit!

21-07-2018   \\ Nieuws


De kinderen hebben het afgelopen jaar veel geleerd. Ze hebben geoefend met rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, NIO training en Cito-training. Veel kinderen kwamen naar logopedie en ook onze kindercoaches mochten verschillende kinderen begeleiden.


Verder verhuisden we in de zomervakantie naar onze nieuwe kamer, namen afscheid van juf Imke en hebben meester Christian inmiddels welkom geheten.


Meester Simon en juf Sanne deden een cursus bedrijfshulpverlening, meester Simon volgde de cursus SMART en juf Sanne deed de cursus Acoustic Pioneer.


Vanaf mei werd de Algemene Verordening Gegevens-bescherming gehandhaafd, waardoor wij hard gewerkt hebben om aan alle regelgeving te voldoen.


In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de nieuwe groepstrainingen in het komende schooljaar.Passend onderwijs

09-07-2018

Op veel plekken wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te bieden en hen daarbij goed te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig

Lees meer

Zomer aan het strand

21-07-2018

Voor deze zomerbeleving hoef je dit jaar niet verweg te gaan. De Wythmenerplas in Zwolle is al ver genoeg!


Leerplein Zwolle wenst iedereen een fijne zomervakantie toe!

Juni 2018

Huiswerk maken
Leesboeken

14-06-2018

Wil je nog wat boeken kopen voor de zomer? In de Stadkamer in Zwolle is het Zomersale!


Lees meer

Meer leren in minder tijd, effectief en efficiënter huiswerk maken

23-06-2018   \\ Trainingen


Op woensdag 12 september start weer de training "Meer leren in minder tijd". De training is bedoeld om leerlingen meer te laten leren in minder tijd. De training zegt niet dat leerlingen vanaf nu geen huiswerk meer hebben. In tegendeel, huiswerk maken is de sleutel tot succes op de middelbare school. Maar het moet wel leuk blijven en daar helpt deze training bij. De meeste kinderen geven aan dat ze óf een leven hebben óf goede cijfers op school. “Meer leren in minder tijd” geeft je tips om beide te combineren.

Oefenen voor de toets
De jongens maken een opdracht

14-06-2018

Mag jij in deze warmte ook weer aan de slag met de Cito toetsen? Neem een flesje water mee naar school en zet hem op! Leerplein Zwolle wenst alle kinderen veel succes bij de Cito toetsen!

Mei 2018

Leerplein Zwolle bestaat 5 jaar
Traktaties voor de leerlingen
AVG

30-05-2018

Juf Sanne is druk bezig met de voorbereidingen van de traktaties


 

01-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.Leerplein Zwolle bestaat vandaag precies 5 jaar!

31-05-2018   \\ Algemeen


Vandaag bestaat Leerplein Zwolle precies 5 jaar en dat wordt met de kinderen uitgebreid gevierd! Iedereen krijgt een cadeautje en wat lekkers! Op naar het volgende jubileum

!

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank


Training & Onderzoek

Cito training                             

NIO training                               

Jungle memory training             

SMART training 

Mindset training

Meer leren in minder tijd

Acoustic Pioneer

Hoogbegaafdheid

Kindercoaching

Dyslexie screening

Dyscalculie screening

Intelligentie onderzoek

    © 2020 Leerplein Zwolle