Logopedie

 

 

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

 

 

Onze logopedist helpt met begrijpend lezen, woordenschat en meer!

Vragen?

Bel 06-40292289

info @ leerpleinzwolle.nl

Communiceren is alles, daarom logopedie

Logopedie

 

Wat kan logopedie voor u betekenen?

Leerplein Zwolle biedt voor alle kinderen van de basisschool en jongeren van het voortgezet onderwijs logopedie aan op verschillende gebieden.

 

De logopedist

Sanne van Emmen is als logopedist werkzaam voor Leerplein Zwolle. Onze logopedist is geregisteerd in het kwaliteitsregsiter voor paramedici en volgt regelmatig nascholingen en curcussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen. Ook leest Sanne het tijdschrift voor Logopedie van de NVLF.

 

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er communicatie problemen zijn, bijvoorbeeld met taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Onze logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houdt zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg.

 

Wanneer is logopedie nodig?

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Aanleg kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld bij leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communicatie vaardigheden van de cliënt.

 

Wat doet onze logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. Onze logopedist Sanne van Emmen doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft Sanne adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken.

 

De cliënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt. Een logopedie behandeling duurt een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. De logopedie behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

 

Waaraan kunt u denken bij logopedie?

Hieronder volgen de meest voorkomende communicatie stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden voor het geven van logopedie behandelingen.

 

Taal

lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, zinnen formuleren en taalontwikkelingsproblemen.

 

Stem/adem

hyperventilatie en stemklachten: heesheid, problemen met stemvolume of zingen.

 

Spraak

afwijkende mondgewoonten, articulatieproblemen, nasaliteitsstoornissen, vertraagde spraakontwikkeling

 

Gehoor

auditieve verwerkingsproblemen

 

Slikken

eet- en drinkstoornissen bij kinderen

 

Moet ik iets meenemen naar de logopedist?

Wanneer u voor het eerst bij de logopedie komt, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. De

verwijsbrief van uw huisarts kunt u bij de eerste afspraak aan de logopedist geven. Daarnaast is de

identificatieplicht van kracht in de zorg, dus neemt u ook de identiteitskaart/paspoort van het kind mee.

 

Logopedie vergoeding vanuit de basisverzekering

Logopedie behandelingen worden door zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, maar het eigen risico is niet van toepassing op verzekerden onder de 18 jaar.

 

Voor 2017 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten voor het geven van logopedie!

 

Logopedie in de Veerallee

De logopedie vindt plaats op onze locatie in de Veerallee aan de Willemsvaart 16a, 8019 AB Zwolle. De ingang is aan de rechterzijkant van het pand. Wanneer u aanbelt, opent onze logopedist de deur voor u en kunt u plaatsnemen in de wachtruimte op de tweede verdieping bij kamer 2.4.

 

Dichtbij voortgezet onderwijs scholen, basischolen en kinderopvang,

Onze logopediepraktijk ligt lekker centraal in Zwolle in de Veerallee buurt! Hierdoor kunnen jongeren van het Carolus Clusius College (het CCC), onze overburen, gemakkelijk langskomen voor logopedie. Ook jongeren die op het DOC 93, Thorbecke, Talentstad, Groene Welle of Greijdanus zitten zijn binnen 5 minuten van school op onze locatie voor logopedie. De basisschoolleerlingen van de Parkschool zitten letterlijk bij ons om de hoek op school. Regelmatig volgen leerlingen van de Parkschool logopedie bij Leerplein Zwolle. Maar ook de allerjongste kinderen zijn van harte welkom in onze logopediepraktijk in de Veerallee. Zo zitten we vlakbij kinderopvang Nynke.

 

Logopedie oefeningen

Na elke logopedie behandeling krijgt de cliënt logopedie oefeningen mee, zodat de cliënt thuis verder kan oefenen. De logopedie oefeningen krijgt de cliënt mee in een map, bijvoorbeeld werkbladen van begrijpend lezen of spelling voor het verbeteren van de comunnicatie. Deze map met logopedie oefeningen neemt de cliënt elke keer mee naar de logopedist. Soms geeft de logopedist online huiswerk mee via het platform Junior Einstein.

 

Contact

Voor meer informatie over de logopedie kunt u contact met ons opnemen via e-mail logopedie@leerpleinzwolle.nl of bel met 06-22544402

of het contactformulier.

 

Routebeschrijving

De logopedie wordt gegeven op de hoofdlocatie van Leerplein Zwolle, centraal gelegen in de Veerallee, aan de Willemsvaart 16a. De Willemsvaart is de paralelweg van de Veerallee. Bij de stoplichten ter hoogte van Dinoland slaat u af richting Dinoland. Voor Dinoland gaat u naar links. U rijdt vervolgens rechtdoor, langs de Peugeot-dealer. U treft nu aan de linkerkant parkeerplaatsen. Hier kunt u uw auto gratis parkeren. Ter hoogte van de fietsersoversteekplaats treft aan uw rechterkant het gebouw van City Office. De logopediepraktijk Leerplein Zwolle is gevestigd op de 2e verdieping. De ingang van het gebouw treft u aan de rechterkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over logopedie? Lees dan hieronder verder.

 

 

Logopedie en voortgezet onderwijs (van 12 tot 18 jaar)

Regelmatig behandelen we leerlingen in het voortgezet onderwijs die hebben moeite met alle schriftelijke en digitale communicatie. De vaardigheden van bijvoorbeeld begrijpend lezen, die de kinderen op de basisschool hebben geleerd, moeten ze nu gaan toepassen bij Nederlands en tijdens andere lessen. Begrijpend lezen komt terug in alle schoolvakken en kan een leerling dus behoorlijk belemmeren in zijn/ haar functioneren. Andere leerlingen hebben soms een kleine woordenschat, waardoor het begrijpen van teksten moeilijk voor ze is. Ook zien we dat leerlingen moeite kunnen hebben met het in correct Nederlands formuleren van zinnen of het gebruiken van de goede spelling van woorden. Het gebruiken van de juiste spelling wordt in het voortgezet onderwijs steeds belangrijker. In de puberteit verandert ook de stem. Bij sommige jongeren kunnen er stemproblemen ontstaan, bijvoorbeeld heesheid, problemen met luidheid of zingen.

Zit jouw kind in de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs en heeft het moeite met een van de hierboven genoemde vaardigheden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze logopedist. Zij kan u adviseren en met u meedenken over wat in uw situatie de beste oplossing is.

 

Logopedie en basisonderwijs (van 4 tot 13 jaar)

Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt het kind zijn communicatievaardigheden in een hoog tempo. Aan het einde van de basisschool kent uw kind 12.000 woorden. We weten dat door het lezen van veel boeken, zeker 25 boeken per kalenderjaar, uw kind deze rijke woordenschat kan ontwikkelen. Ook leert uw kind de juiste spelling toe te passen. Het is belangrijk voor de schriftelijke communicatie dat de woordenschat en spelling zich mee ontwikkelen. Steeds vaker krijgen van de basisschool te maken met digitale communicatie, bijvoorbeeld Nieuwsbegrip XL. De kinderen oefenen met Nieuwsbegrip XL met begrijpend lezen en woordenschat. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen over een voldoende mate van tekstbegrip en woordenschat kunnen beschikken. Onze logopedist kan uw kind helpen bij problemen met woordenschat, spelling, begrijpend lezen en andere problemen in de taalontwikkeling (taalstoornissen). Neem vrijblijvend contact op met onze logopedist. Zij kan u adviseren en met u meedenken over wat in uw situatie de beste oplossing is.

 

Logopediescreening

Tot enkele jaren geleden werden alle kleuters in groep 2 gescreend door de schoollogopedist. Steeds meer gemeenten bezuinigen de schoollogopedist en daarmee de logopediescreening weg. Dit is een slechte zaak. Het doel van kleuterscreening was namelijk het vroegtijdig behandelen van de communicatieproblemen. Dit is effectiever, beter voor het kind en het verlaagt de zorgkosten. Bent u als ouder benieuwd of de communicatieproblemen van uw kind behandelt kunnen worden door onze logopedist, klik dan op het logopedie screeningsformulier.

 

 

 

 

 

Vragen? Bel 06-22544402

Copyright © All Rights Reserved Leerplein Zwolle Willemsvaart 16A, 8019 AB, Zwolle 06-40292289 info @ leerpleinzwolle.nl KVK: 58048553