Wat is logopedie
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

 

Wat is logopedie?

 

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communicatieve vaardigheden van de cliënt. De logopedischebehandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Onze logopedist kan je kind helpen bij problemen met woordenschat, spelling, begrijpend lezen en andere problemen in de taalontwikkeling (taalstoornissen). Wil je meer weten over logopedie? Bel 06-22544402 of mail naar logopedie@leerpleinzwolle.nl

 

 

De logopedist

Sanne van Emmen is als logopedist werkzaam voor Leerplein Zwolle. Onze logopedist is geregisteerd in het kwaliteitsregsiter voor paramedici en volgt regelmatig nascholingen en curcussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen. Ook leest Sanne het tijdschrift voor Logopedie van de NVLF.

 

Uit welke zorg bestaat logopedie bij Leerplein Zwolle?

Logopedie is zorg die nodig is als er communicatie problemen zijn, bijvoorbeeld met taal, spraak, stem, lezen en mondgedrag. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg. Onze logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

 

Zij houdt zich daarnaast bezig met voorlichting en preventie. Voorlichting en preventie vallen niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de logopedist voorlichting en preventie in eigen tijd doet en niet declareert bij de zorgverzekeraars.

 

Wanneer is logopedie nodig?

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Aanleg kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld bij leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

 

Wat doet de logopedist van Leerplein Zwolle?

Tijdens de eerste afspraak wordt met je besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met je. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft Sanne adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken.

 

De cliënt krijgt ook oefeningen mee om thuis te doen. Ouders en gezinsleden kunnen de cliënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt. Een logopediebehandeling duurt een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.

 

Wordt logopedie vergoed vanuit de basis(zorg)verzekering?

Logopediebehandelingen worden door zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, maar het eigen risico is niet van toepassing op verzekerden onder de 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je € 42 voor een logopediebehandeling.

 

Logopedie en basisschool

Steeds vaker krijgen kinderen van de basisschool te maken met digitale communicatie, bijvoorbeeld bij Nieuwsbegrip XL. De kinderen oefenen met Nieuwsbegrip XL met begrijpend lezen en woordenschat. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen over een voldoende mate van tekstbegrip en woordenschat kunnen beschikken.

 

Kan ik mijn kind laten screenen bij Leerplein Zwolle?

Tot enkele jaren geleden werden alle kleuters in groep 2 gescreend door de schoollogopedist. Steeds meer gemeenten bezuinigen de schoollogopedist en daarmee de logopediescreening weg. Dit is een slechte zaak. Het doel van kleuterscreening was namelijk het vroegtijdig behandelen van de communicatieproblemen. Dit is effectiever, beter voor het kind en het verlaagt de zorgkosten. Ben je als ouder benieuwd of de communicatieproblemen van je kind behandelt kunnen worden door onze logopedist, klik dan op het logopedie screeningsformulier.

 

 

© 2018 Leerplein Zwolle