Wat is logopedie

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

 

Wat is logopedie?

 

De logopedist

Sanne van Emmen is als logopedist werkzaam voor Leerplein Zwolle. Onze logopedist is geregisteerd in het kwaliteitsregsiter voor paramedici en volgt regelmatig nascholingen en curcussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen. Ook leest Sanne het tijdschrift voor Logopedie van de NVLF.

 

Uit welke zorg bestaat logopedie bij Leerplein Zwolle?

Logopedie is zorg die nodig is als er communicatie problemen zijn, bijvoorbeeld met taal, spraak, stem, lezen en mondgedrag. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg. Onze logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houdt zich daarnaast bezig met voorlichting en preventie. Voorlichting en preventie vallen niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de logopedist voorlichting en preventie in eigen tijd doet en niet declareert bij de zorgverzekeraars.

 

Wanneer is logopedie nodig?

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Aanleg kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld bij leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communicatie vaardigheden van de cliënt. Wil je meer lezen over taalonwikkeling? Klik dan op de ontwikkeling van taal.

 

Wat doet de logopedist van Leerplein Zwolle?

Tijdens de eerste afspraak wordt met je besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. Onze logopedist Sanne van Emmen doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met je. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft Sanne adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken.

 

De cliënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt. Een logopedie behandeling duurt een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. De logopedie behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Wil je meer weten over logopedie? Lees de dan de Factsheet Taalontwikkelingsstoornis 10 feiten.

 

Waaraan kan je denken bij logopedie zorg?

Hieronder volgen de meest voorkomende communicatie stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden voor het geven van logopedie behandelingen.

 

Logopedie vergoeding vanuit de basis(zorg)verzekering

Logopedie behandelingen worden door zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, maar het eigen risico is niet van toepassing op verzekerden onder de 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je € 42 voor een logopediebehandeling.

 

Logopedie oefeningen

Na elke logopedie behandeling krijgt de cliënt logopedie oefeningen mee, zodat de cliënt thuis verder kan oefenen. De logopedie oefeningen krijgt de cliënt mee in een map, bijvoorbeeld werkbladen van begrijpend lezen of spelling voor het verbeteren van de comunnicatie. Deze map met logopedie oefeningen neemt de cliënt elke keer mee naar de logopedist. Soms geeft de logopedist online huiswerk mee via het platform Junior Einstein.

 

Logopedie en basisonderwijs (van 4 tot 13 jaar)

Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt het kind zijn communicatievaardigheden in een hoog tempo. Aan het einde van de basisschool kent uw kind 12.000 woorden. We weten dat door het lezen van veel boeken, zeker 25 boeken per kalenderjaar, uw kind deze rijke woordenschat kan ontwikkelen. Ook leert je kind de juiste spelling toe te passen. Het is belangrijk voor de schriftelijke communicatie dat de woordenschat en spelling zich mee ontwikkelen. Steeds vaker krijgen van de basisschool te maken met digitale communicatie, bijvoorbeeld Nieuwsbegrip XL. De kinderen oefenen met Nieuwsbegrip XL met begrijpend lezen en woordenschat. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen over een voldoende mate van tekstbegrip en woordenschat kunnen beschikken. Onze logopedist kan je kind helpen bij problemen met woordenschat, spelling, begrijpend lezen en andere problemen in de taalontwikkeling (taalstoornissen). Neem vrijblijvend contact op met onze logopedist. Zij kan je adviseren en met je meedenken over wat in jouw situatie de beste oplossing is.

 

Logopediescreening bij Leerplein Zwolle

Tot enkele jaren geleden werden alle kleuters in groep 2 gescreend door de schoollogopedist. Steeds meer gemeenten bezuinigen de schoollogopedist en daarmee de logopediescreening weg. Dit is een slechte zaak. Het doel van kleuterscreening was namelijk het vroegtijdig behandelen van de communicatieproblemen. Dit is effectiever, beter voor het kind en het verlaagt de zorgkosten. Ben je als ouder benieuwd of de communicatieproblemen van je kind behandelt kunnen worden door onze logopedist, klik dan op het logopedie screeningsformulier.

 

Wilt u meer weten over logopedie of logopedie in het nieuws? Lees dan onze factsheets over taalontwikkelingsstoornisssen of slikproblemen.

 

Heeft u vragen aan onze logopedist?

Logopedist Sanne van Emmen is te bereiken op 06-22544402 of via logopedie@leerpleinzwolle.nl