Veel-gestelde-vragen
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289


F.A.Q.

Veel gestelde vragen over logopedie


Wanneer ga je logopedie volgen?

Niet iedereen heeft een logopediebehandeling nodig. Zowel kinderen, volwassenen als ouderen kunnen logopedie nodig hebben. Volwassenen kunnen zelf duidelijk aangeven welke problemen ze hebben met betrekking tot spraak, ademhaling en andere mondproblemen, maar kinderen kunnen dit vaak nog niet. Als je aan je kind merkt dat hij of zij problemen heeft met ademhaling, taal of spraak is logopedie aan te raden. Enkele problemen waarvoor logopedie noodzakelijk is, is als je kind ademhalingsproblemen heeft. Voorbeelden van dit probleem zijn: langdurige heesheid, keelpijn en ademnood tijdens het spreken en het gevoel hebben dat hij een brok in zijn of haar keel heeft.

Ook voor taal- en spraakproblemen is logopedie te adviseren. Taal- en spraakproblemen kunnen zijn: moeite om woorden te begrijpen en duidelijk uit te spreken, dyslexie en nasale spraak. Spreekt je kind bijvoorbeeld de R uit als een S, ook daarmee kan logopedie helpen.

Als laatste kun je bij een logopedist terecht wanneer je kind een afwijkende mondgewoonte heeft, zoals: moeite om de lippen te sluiten, moeite met slikken, duimen tot op hoge leeftijd en problemen om voedsel goed te kauwen.


Vergoedt de verzekering logopedie?

Logopedie is een medische behandeling en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. Een logopedische behandeling is opgenomen in de basisverzekering en je hoeft dus geen speciale verzekering erbij te nemen om te zorgen dat logopedie wordt vergoed door de verzekeraar. Wel valt logopedie onder het eigen risico, maar voor verzekerden onder de 18 jaar zijn er voor de cliënt geen verdere kosten aan verbonden. Leerplein Zwolle is direct toegankelijk, dus voor logopedie hoef je niet eerst een verwijzing van de huisarts of tandarts te hebben. Als je verzekerd bent bij CZ, OHRA, Delta Lloyd of de Friesland Zorgverzekeraar heb je wel eerst een verwijzing van de arts nodig.


Hoelang ga ik logopedie volgen?

Hoelang jij of je kind logopedie moet volgen, hangt af van de ernst van het probleem. Een gemiddelde behandelperiode duurt enkele maanden, maar in meer sommige gevallen kan een behandeling wel een jaar duren. De behandelingen die een jaar duren, zijn bijvoorbeeld behandelingen van ernstige taalproblemen en ernstige taalachterstanden. De logopedist bij Leerplein Zwolle geeft je kind ook oefeningen mee voor thuis, zodat je de behandeling thuis voort kunt zetten. Dit zorgt ervoor dat het probleem van je kind sneller verholpen is. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, waarvan de laatste paar minuten worden besteed aan het verslag en rapportage.


Hoe ziet de eerste logopedie afspraak eruit?

De eerste afspraak ziet er een stuk anders uit dan de volgende afspraken. De eerste afspraak is een intakegesprek. De ouders zullen bij deze behandeling in ieder geval aanwezig zijn. Via de ouders probeert de logopedist zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het probleem waar je kind mee worstelt. Ook wordt er gekeken of het probleem wel verholpen kan worden door logopedie te volgen. De eerste afspraak is dus nog niet de behandeling zelf, maar een voorbereidend gesprek/screening. De logopedist zal na de eerste afspraak bekijken hoe zij je kind het beste kan helpen en stelt vervolgens een behandelplan op. De tweede afspraak bij de logopedist is ook meteen de eerste behandeling.


Hoe ziet een gemiddelde logopedie behandeling eruit?

Er zijn veel verschillende redenen waarom een kind of een volwassene logopedie wil volgen, wat betekent dat er ook veel verschillende behandelingen mogelijk zijn. Voor elk probleem is er een andere behandeling nodig: zo is er voor slikproblemen natuurlijk een andere behandeling nodig dan wanneer je kind moeite heeft met het uitspreken van bepaalde letters. Daarom is het ook lastig te zeggen hoe een gemiddelde behandeling eruit ziet. Een afspraak duurt een half uur. Het grootste gedeelte van deze tijd wordt gebruikt om het probleem van jou of je kind te verminderen door middel van bepaalde oefeningen. De laatste paar minuten worden besteed aan de opmaak van het verslag en verdere rapportage.


Kan ik als volwassene ook logopedie volgen?

Logopedische behandelingen worden vaak automatisch gekoppeld aan kinderen met spraakproblemen, maar niets is minder waar. Ook ouderen kunnen logopedie volgen. Het is wel zo dat kinderen vaker logopedie volgen, omdat de ouders of de omgeving moeite hebben met de communicatie. De ouders besluiten vervolgens om hun kind logopedie te laten volgen. Wanneer een kind op jonge leeftijd logopedie heeft gevolgd, heeft hij of zij hier zijn hele leven profijt van, waardoor het op latere leeftijd geen logopedie meer hoeft te volgen. Een kind dat geen logopedie heeft gevolgd, maar wel problemen heeft met de spraak kan daarom op latere leeftijd logopedie willen volgen. Ook is logopedie mogelijk wanneer je door bijvoorbeeld hersenletsel een deel van je spraak of motoriek in je gezicht bent verloren. Een logopedist kan met jou deze problemen verminderen. Ouderen kunnen dus prima logopedie volgen.


Heb ik een verwijzing van een arts nodig om logopedie te volgen?

Om logopedie te volgen heb je geen verwijzing nodig van een arts. In 2011 is er een maatregel ingevoerd waardoor je nu zonder verwijzing van de arts logopedie kunt volgen. Deze maatregel heet de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) en betekent dat logopedie direct toegankelijk is, dus dat je zonder verwijzing een logopedische behandeling kunt volgen. Veel zorgverzekeringen, zoals Menzis, VGZ en het Zilveren Kruis, vergoeden een logopediebehandeling wanneer je zonder verwijzing van een arts de behandeling gaat volgen. Deze behandelingen vallen onder eigen risico. De zorgverzekeringen die logopedie behandelingen niet vergoeden zonder verwijzing zijn CZ, OHRA, Delta Loyd, CZ Direct, Nationale Nederlanden of De Friesland Zorgverzekeraar. Wanneer je een verwijzing van een arts hebt, vergoeden deze verzekeringen de logopedische behandelingen wel. Ben je verzekerd bij een van deze vijf verzekeringen, zorg dan voor een verwijzing van de arts om onverwachte kosten hiervan te voorkomen. 


Heeft mijn kind een vaste logopedist?

Kinderen hechten veel waarde aan bekende situaties. Vooral jonge kinderen hebben dit. Soms voelen kinderen zich ongemakkelijk in een nieuwe situatie en dit kan ook voorkomen bij nieuwe mensen in een bekende situatie: daarom heeft je kind bij Leerplein Zwolle een vaste logopediste. Een vaste logopediste betekent dat zij meer weet over je kind en op die manier dus beter weet wat voor je kind een geschikte methode is om het te behandelen. Dit is fijn voor zowel jou en je kind als voor de logopediste zelf. Je kind voelt zich veiliger en meer thuis in de omgeving, zeker wanneer de ouder er niet bij is. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker de oefeningen wil doen. Jij zult hiervan dus sneller het resultaat merken. De logopediste kan zo makkelijker de ontwikkeling van je kind in de gaten houden en dus voor efficiëntere behandelingen zorgen.


Hoe weet ik of een logopedist geschikt is?

Het vinden van een logopedist is vrij eenvoudig, maar het vinden van een voor je kind geschikte logopedist is vaak wat moeilijker. Een goede logopedist is niet alleen iemand die het probleem van jou of van je kind kan oplossen, maar is ook iemand die met je meedenkt en bij wie je het gevoel krijgt dat hij of zij echt begaan is met je kind. Een goede band tussen logopedist en patiënt is cruciaal voor een goed eindresultaat. Heeft je kind minder affiniteit met een behandelaar, dan zal hij of zij minder zijn best doen om het gewenste resultaat te behalen. Daarentegen staat ook dat wanneer je kind een goede band heeft met de behandelaar hij of zij meer zijn best gaat doen voor een behandeling. Naast dat een logopedist een goede band met je kind moet kunnen vormen, moet de logopedist natuurlijk ook bevoegd zijn om de behandeling te geven. Een goede logopedist staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Dit betekent dat de logopedist wordt getoetst of hij of zij over de kwaliteitseisen beschikt om het vak te mogen uitoefenen. Deze inschrijving is niet verplicht. De logopedist bij Leerplein Zwolle, Sanne van Emmen, staat geregistreerd in dit register en beschikt daarom over de nodige kwaliteitseisen waar een logopedist aan moet voldoen.


Mag ik het logopediedossier inzien van mijn kind?

Wanneer je kind jonger is dan 16 jaar hebben de ouders/verzorgers recht om het dossier van hun kind in te zien. Dit is geregeld via de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Wanneer een kind ouder is dan 16 jaar, mag het zelf beslissen of de ouder inzage heeft in het dossier. Ook mag het dan beslissen of andere familieleden, zoals ooms en tantes, inzage mogen hebben in het dossier.


Kan ik zelf logopedie geven aan mijn kind?

Wanneer je niet gespecialiseerd bent in het geven van logopedische behandelingen, is het niet verstandig om op eigen houtje je kind bijvoorbeeld beter te laten articuleren. Als je niet bevoegd bent voor het geven van dit soort behandelingen, weet je dus ook niet hoe jij je kind van zijn probleem af kan helpen. Wel is het zo dat je de taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren, waardoor een mogelijke logopedische behandeling in de toekomst minder intensief zal zijn. Wanneer een kind jonger is dan 7 is het gevoelig voor taal. Dit betekent dat de taalontwikkeling het snelst verloopt wanneer je kind jonger is dan 7. Tot deze tijd kun jij je kind al veel woorden leren en waar nodig de uitspraak verbeteren. Zegt je kind bijvoorbeeld vaak een bepaald woord verkeerd, dan kun je dat tot deze leeftijd nog eenvoudig corrigeren. Een goede manier om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren, is door bijvoorbeeld je kind elke avond tien tot twintig minuten voor te lezen. Dit zorgt ervoor dat je kind bekend wordt met de woorden en de context ervan en de grammaticale regels beter kent. Blijft je kind een slechte articulatie houden, hoewel het al veel woorden kent, dan is het niet erg om hiervoor een logopedist in te schakelen. Een logopedist kan in een korte tijd je kind van dit probleem afhelpen.


    © 2019 Leerplein Zwolle

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank