Logopedie in het nieuws
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

Logopedie in het nieuws


Hieronder vind je een aantal interessante artikelen en tips over logopedie.


Brein baby gebaat bij volwassen taalgebruik


Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen als ouders al op zeer jonge leeftijd in volwaardige zinnen tegen ze praten en boeken voorlezen. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers van Stanford University.

Hoe eerder en hoe meer ouders tegen hun kind praten, hoe beter het is voor de ontwikkeling van het brein. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen al op een veel jongere leeftijd dan gedacht baat hebben bij volwassen taalgebruik. Hoe meer er tegen een baby gepraat wordt en vooral in lange zinnen, hoe beter de ontwikkeling.

Stop met babygebrabbel, korte zinnetjes en rare woordjes is de conclusie van het onderzoek. ‘Kinderen ontwikkelen intelligentie door middel van taal', aldus onderzoekster Anne Fernald, hoogleraar psychologie.

De verschillen tussen kinderen blijken enorm. Het ene kind kreeg dagelijks wel 12.000 woorden te horen, het andere slechts 670 woorden. De kinderen waar het meest tegen gezegd werd, leerden de taal sneller en hadden een veel grotere woordenschat.


Bron: http://www.gezondheidsnet.nl/zwangerschap-bevalling-en-baby/brein-baby-gebaat-bij-volwassen-taalgebruikComputer-dino helpt dove kinderen bij het TV kijken


Computergestuurde avatars vormen een veelbelovende manier om televisieprogramma’s beter te ontsluiten voor dove en slechthorende kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO voor en met de NPO heeft uitgevoerd. In het onderzoek heeft TNO een systeem ontwikkeld dat televisieprogramma’s kan voorzien van gebaren via een geanimeerde computerdino. Dit systeem is toegepast op een aflevering van het NTR kinderprogramma Zandkasteel, die vervolgens op een school voor dove en slechthorende kinderen is getoond. De kinderen, van 6-8 jaar, waren zichtbaar enthousiast over de dino en gaven aan dat ze het televisieprogramma er beter door konden begrijpen. Ook de betrokken experts gaven de meerwaarde aan van de virtuele gebarentolk. Het systeem is nog een ‘proof of concept’: er is nog flink wat onderzoek nodig voor de technologie op grotere schaal kan worden ingezet.

Aan de realisatie van het project hebben meerdere partijen bijgedragen: De NTR heeft materiaal van het Zandkasteel ter beschikking gesteld. Gebarentaalonderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen creëerden de gebaren die door de dino worden uitgebeeld. Voor het uitbeelden van de gebaren wordt gebruik gemaakt van de Animgen technologie ontwikkeld aan de University of East Anglia. De evaluatie met dove en slechthorende kinderen vond plaats op de Auris Dr. M. Po lanoschool in Rotterdam. Op basis van de resultaten en de reacties willen de NPO en TNO met de betrokken partijen kijken of het onderzoek in Europees verband kan worden voortgezet. Daarnaast wil de NPO volgend jaar een aantal afleveringen van Zandkasteel met de gebarende avatar gaan uitzenden.

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.tno.nl


Bron: www.tno.nl


Vrouwen zijn beter in taal dan mannen


Vrouwen zijn beter in taal dan mannen, blijkt uit een analyse van staatsexamens Nederlands Als Tweede Taal. Omdat het geldt voor vrouwen uit de hele wereld, lijkt het alsof die genetische taalvaardigheid in de genen zit.

Bij sommige eerdere kleine onderzoeken leek het zo te zijn dat mannen beter waren in taal dan vrouwen. Niets blijkt minder waar nu, na onderzoek van Frans van der Slik. De onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen dook in de database met examenuitslagen van ruim 27.000 staatsexamens Nederlands Als Tweede Taal, van mannen en vrouwen uit 88 landen. Van der Slik: “We hebben gekeken naar spreken en schrijven, dan zie je dat vrouwen gemiddeld genomen hoger scoren dan mannen.” Dat zijn de actieve vormen van taal, legt Van der Slik uit. ‘‘Je kunt ook kijken naar de receptieve, luisteren en lezen, maar ook daar vind je die verschillen terug." Met andere woorden: in het kader van de nature-nurture-discussie geeft dit onderzoek aan dat het leren van taal dus in de genen blijkt te zitten. “Die conclusie trekken wij wel”, zegt Van der Slik.


Ook opleiding blijkt effect te hebben. Naarmate de opleiding van vrouwen, voordat ze naar Nederland kwamen, van vergelijkbaar of hoger niveau is dan die van mannen, neemt ook hun taalvaardigheid toe. ‘Dat vonden we opmerkelijk. Dat geldt niet alleen voor lezen en schrijven, maar ook voor spreken en luisteren." Dat verklaart Van der Slik genetisch: “Vrouwen hebben meer aanleg voor taal. Naarmate ze een betere opleiding hebben, vertaalt zich dat naar hogere scores.”

Het onderzoek verschijnt in het wetenschappelijke taalblad PLOS ONE.


Bron: www.bnr.nl


Woorden herhalen helpt bij de taalontwikkeling


We weten al dat veel praten tegen baby’s goed is voor de taalontwikkeling, maar het maakt ook verschil hoe je dat doet Het herhalen van woorden is een goede manier om de taalontwikkeling van baby’s nog beter te stimuleren. Dit ontdekten Amerikaanse onderzoekers van Harvard en de Universiteit van Maryland.


Taal beter begrijpen

De taalvaardigheid van baby’s in het onderzoek werd gestimuleerd toen de kinderen nog maar 7 maanden oud waren. Anderhalf jaar later, toen de kinderen 2 jaar oud waren, betaalde deze investering zich uit. Kinderen uit deze groep beschikten over een betere taalvaardigheid. Zij begrepen de taal beter dan de groep kinderen bij wie ouders en opvoeders de woorden niet continu herhaalden.

‘Er zijn al veel onderzoeken die aantonen dat veel praten tegen je baby goed is, maar hoe je met je baby praat is net zo belangrijk', aldus de wetenschappers. De onderzoekers hopen dat deze resultaten ertoe zullen leiden met ouders en andere opvoeders meer en beter met baby's gaan communiceren.


Bron: http://'www.kinderopvangtotaal.nl


Elektronisch speelgoed minder goed voor taalontwikkelings baby's


Elektronisch speelgoed belemmert de verbale interactie tussen ouder en kind, aldus onderzoekers van de Amerikaanse Northern Arizona Universi¬ty. Baby's die met traditioneel speelgoed (blokken etc.) spelen, blijken meer interactie met hun ouders te hebben - en juist die verbale interactie stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen.

De onderzoekers denken niet dat het kwaad kan om jonge kinderen met elek¬tronisch speelgoed te laten spelen, maar ouders moeten niet de illusie hebben dat het educatief is - wat de fabrikant ook beweert.


Bron: www.onzetaal.nl    © 2019 Leerplein Zwolle

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Door naar onze privacyverklaring
Accepteren