Logopedie
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289


Online logopedie  | Leerplein Zwolle

voor kinderen van 0 t/m 18 jaar

sanne-bureau13!!--==++
Logopedie-test-13
gang1
sanne-bureauleesboekdetail4
omftposter1
mappen1
ingang-bij-Leerplein-Zwolle
bureau-boek1
cadeaudoos4
Sanne-geeft-envelop-3


verbeteren van communicatie vaardigheden


individuele logopedie behandelingen


door ervaren logopedist Sanne van Emmen


inclusief oefenbladen, pen en papier


inclusief ranja en koekje


100% vergoed vanuit de basiszorgverzekering

100% vergoed

vanuit de basiszorgverzekering

Leerplein Zwolle Coronavirus

Online videobegeleiding


Sinds 17 maart 2020 geven we bij Leerplein Zwolle alleen nog online videobegeleiding, omdat de Rijksoverheid iedereen heeft opgeroepen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. We begrijpen dit en daarom is onze vestiging aan de Willemsvaart 16a voorlopig gesloten. Online zijn we gewoon open en kan je bijles, huiswerkbegeleiding en logopedie volgen. Ook nieuwe klanten kunnen in deze periode starten bij Leerplein Zwolle. We maken graag kennis met je tijdens een videogesprek. Of bel 06-40292289. Mailen kan ook naar info@leerpleinzwolle.nl Logopedie praktijk Leerplein Zwolle is gespecialiseerd in logopedie voor kinderen van 0 t/m 18 jaar. Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool in Zwolle komen vaak voor tekstbegrip, woordenschat, mondmotoriek, slikken en andere communicatie stoornissen naar onze logopedist. Ook volwassenen en ouderen zijn harte van welkom in onze logopediepraktijk aan de Willemsvaart 16a in Zwolle. Onze logopedist Sanne van Emmen vertelt je graag hoe ze je kan helpen.


Wat is logopedie?

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg die nodig is als er communicatie problemen zijn, bijvoorbeeld met taal, tekstbegrip, spraak, stem, lezen, horen of mondgedrag. Allereerst vindt er een intake plaats, om de logopedische hulpvraag in kaart te brengen en kijken we of logopedie de juiste vorm van zorg is voor het kind. Vervolgens doet onze logopedist Sanne van Emmen een logopedisch onderzoek om de beginsituatie in kaart te brengen. "Wat kan het kind al?", "Waar heeft het nog moeite mee?", "Welke oplossingen zijn er in het verleden al geprobeerd?", "En wat was het effect hiervan?". Hoe zien de logopedie behandelingen er uit?

De logopedie behandelingen zien er allemaal anders uit. We oefenen met zinsbouw, we lezen verhalen en gaan het gesprek aan over de tekst voor het versterken van het tekstbegrip, oefenen met de knoop om de lipspieren meer kracht te geven en nemen een juiste houding aan voor een beter stemgebruik. Andere kinderen om te oefenen met de uitspraak van letters, morfemen of woorden. Logopedist Sanne van Emmen sluit aan bij de belevingswereld en behoeften van je kind. Door op deze manier maatwerk te leveren is de kans op groei en ontwikkeling veel groter.


Welke logopedie trainingen kan ik volgen bij Leerplein Zwolle?

Logopedie kan je bij Leerplein Zwolle ook combineren met volgen van training. Logopedist Sanne van Emmen geeft twee logopedische trainingen.


 1. Is je kind snel afgeleid in luistersituaties en krijgt het de instructie in de klas vaak niet mee? Dan is de Acoustic Pioneer wat voor je kind. Deze training leert je kind zijn aandacht te richten en te luisteren. Deze training kan je combineren met logopedie behandelingen of los volgen bij Leerplein Zwolle.
 2. Heeft je kind moeite met het onthouden en/of verwerken van auditieve informatie en zit het in groep 2, groep 3, groep 4 of hoger? Dan kan je bij Leerplein Zwolle de MyCognition Pro Training volgen. Logopedist Sanne van Emmen heeft deze coach opleiding en kan je alles vertellen over deze training. Het mogelijk om MyCognition Pro te combineren met logopedie bij Leerplein Zwolle.


Praktijkvoorbeelden logopedie

"Sanne heeft me goed geholpen bij het begrijpen van teksten. Nu snap ik eindelijk wat ik lees en dat is zo fijn! Ook heb ik geoefend met de knoop. Mijn lippen zijn nu veel sterker geworden. Mensen snappen nu wat ik zeg!" (Julia, groep 5)


Wanneer is het tijd om logopedie op te starten?

Het is aan te raden om op tijd met logopedie te starten. De leerkracht van je kind heeft signalerende functie en adviseert je kind om naar de logopedist. Ook als ouder kan je het opvallen dat je kind achterloopt in zijn ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten.


Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig voor logopedie?

Wij zijn direct toegankelijk. Je hebt dus geen verwijzing van de huisarts nodig en kan direct contact met ons opnemen. Voor 2020 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De behandelingen voor logopedie declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.


Wordt logopedie vergoed vanuit de basis(zorg)verzekering?

Logopediebehandelingen worden door zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, maar het eigen risico is niet van toepassing op verzekerden onder de 18 jaar.Doe hier de Logopedie Check


 • het lijkt of je kind niet luistert
 • je kind is snel afgeleid of onrustig in luistersituaties
 • je kind heeft moeite met hardop lezen
 • je kind krijgt de instructie in de klas vaak niet mee
 • je kind worstelt met leesbegrip
 • je kind kan auditieve informatie niet goed onthouden
 • je kind heeft veel visuele ondersteuning nodig in de klas (picto's)
 • je kind moeite heeft met lange instructies
 • je kind heeft een TOS
 • je kind heeft (pijn) klachten in mond, neus, keel of oor
 • je kind ademt door de mond
 • je kind is vaak verkouden
 • je kind heeft pijn tijdens het spreken
 • je kind was onlangs zijn stem helemaal kwijt tijdens het spreken
 • de stem van je kind klinkt anders dan voorheen
 • je kind heeft problemen op het gebied van eten en/of drinken
 • je kind heeft problemen met goed kauwen en/of slikken
 • je kind doet lang over het eten


Herken je 2 of meer kenmerken?

Neem dan contact op met onze logopedist Sanne van Emmen via logopedie@leerpleinzwolle.nl


Logopedie volgen bij Leerplein Zwolle gaat als volgt:

Intake

We maken kennis met elkaar. Onze logopedist luistert naar je situatie, je hulpvraag en stelt vragen over je (taal) ontwikkeling. Ze geeft vervolgens aan hoe het logopedie traject (eenmalig onderzoek of onderzoek en behandeling) er uit gaat zien, wat de verwachte behandelduur is en wat het gewenste resultaat is na de logopedie behandeling.


Onderzoek

We starten altijd met een logopedisch onderzoek, om te ontdekken waar je kind staat in zijn/haar ontwikkeling en om te zien of er sprake is van een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. Als het logopedisch onderzoek is afgerond ontvang je een verslag van de resultaten.

Behandeling

Nu gaan we met de inhoud aan de slag. De logopedist doet gevarieerde oefeningen met je kind op basis van het opgestelde behandelplan.

Evaluatie

Volg je al weer een half jaar logopedie? Dan is het tijd voor een evaluatiegesprek met onze logopedist. Ze geeft aan wat je kind geleerd en ontwikkeld heeft in het afgelopen half jaar. Daarnaast geeft ze aan of de logopedische behandeling wordt voortgezet of afgerond. Het evaluatiegesprek vindt elk half jaar plaats. In sommige situaties wordt er in overleg met ouders en kind een behandelpauze ingelast.

Afsluiting

Als de behandeldoelen zijn behaald, wordt de logopedie afgesloten. De logopedist schrijft een eindverslag en nodigt je uit voor het evaluatieonderzoek van MediQuest. 


Klaar om logopedie te volgen?


Elk kind is uniek en daarom gaat logopedist Sanne van Emmen graag vrijblijvend met je in gesprek, om te zien hoe we je kind het beste kunnen helpen. In een kort (telefonisch) gesprek kan ze als snel inschatten wat ze kan betekenen voor de hulpvraag van je kind. Ik hoor graag van je!


Sanne van Emmen

Logopedist bij Leerplein Zwolle 

Heb je nog een vraag over logopedie bij Leerplein Zwolle? 

Wanneer ga je logopedie volgen?

Niet iedereen heeft een logopediebehandeling nodig. Zowel kinderen, volwassenen als ouderen kunnen logopedie nodig hebben. Volwassenen kunnen zelf duidelijk aangeven welke problemen ze hebben met betrekking tot spraak, ademhaling en andere mondproblemen, maar kinderen kunnen dit vaak nog niet. Als je aan je kind merkt dat hij of zij problemen heeft met ademhaling, taal of spraak is logopedie aan te raden. Enkele problemen waarvoor logopedie noodzakelijk is, is als je kind ademhalingsproblemen heeft. Voorbeelden van dit probleem zijn: langdurige heesheid, keelpijn en ademnood tijdens het spreken en het gevoel hebben dat hij een brok in zijn of haar keel heeft.


Ook voor taal- en spraakproblemen is logopedie te adviseren. Taal- en spraakproblemen kunnen zijn: moeite om woorden te begrijpen en duidelijk uit te spreken, dyslexie en nasale spraak. Spreekt je kind bijvoorbeeld de R uit als een S, ook daarmee kan logopedie helpen.

Als laatste kun je bij een logopedist terecht wanneer je kind een afwijkende mondgewoonte heeft, zoals: moeite om de lippen te sluiten, moeite met slikken, duimen tot op hoge leeftijd en problemen om voedsel goed te kauwen.

Vergoedt de verzekering logopedie?

Logopedie is een medische behandeling en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. Een logopedische behandeling is opgenomen in de basisverzekering en je hoeft dus geen speciale verzekering erbij te nemen om te zorgen dat logopedie wordt vergoed door de verzekeraar. Wel valt logopedie onder het eigen risico, maar voor verzekerden onder de 18 jaar zijn er voor de cliënt geen verdere kosten aan verbonden. Wij zijn direct toegankelijk. Je hebt dus geen verwijzing van de huisarts nodig en kan direct contact met ons opnemen. Voor 2020 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De behandelingen voor logopedie declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.


Hoelang ga ik logopedie volgen?

Hoelang jij of je kind logopedie moet volgen, hangt af van de ernst van het probleem. Een gemiddelde behandelperiode duurt enkele maanden, maar in meer sommige gevallen kan een behandeling wel een jaar duren. De behandelingen die een jaar duren, zijn bijvoorbeeld behandelingen van ernstige taalproblemen en ernstige taalachterstanden. De logopedist bij Leerplein Zwolle geeft je kind ook oefeningen mee voor thuis, zodat je de behandeling thuis voort kunt zetten. Dit zorgt ervoor dat het probleem van je kind sneller verholpen is. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, waarvan de laatste paar minuten worden besteed aan het verslag en rapportage.


Hoe ziet de eerste logopedie afspraak eruit?

De eerste afspraak ziet er een stuk anders uit dan de volgende afspraken. De eerste afspraak is een intakegesprek. De ouders zullen bij deze behandeling in ieder geval aanwezig zijn. Via de ouders probeert de logopedist zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het probleem waar je kind mee worstelt. Ook wordt er gekeken of het probleem wel verholpen kan worden door logopedie te volgen. De eerste afspraak is dus nog niet de behandeling zelf, maar een voorbereidend gesprek/screening. De logopedist zal na de eerste afspraak bekijken hoe zij je kind het beste kan helpen en stelt vervolgens een behandelplan op. De tweede afspraak bij de logopedist is ook meteen de eerste behandeling.


Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?
Wanneer je kind voor het eerst bij ons komt om logopedie te volgen, zijn er een aantal dingen die je moet meenemen. Dit hebben wij nodig om de praktische zaken te regelen, zoals de aanmelding van je kind en het contact met de zorgverzekeraar. Allereerst hebben wij een geldig identiteitsbewijs van de ouder nodig. Dit kan een paspoort, een rijbewijs of een ID-kaart zijn. Ook hebben wij een geldig identiteitsbewijs van het kind nodig. Ten tweede moet je je verzekeringspas meenemen, zodat wij de financiën met de zorgverzekeraar kunnen regelen. Je krijgt deze documenten meteen weer terug. 


Wat is de DTL-screening?
Wanneer je je kind aanmeldt voor logopedie, vindt er eerst een zogenaamde DTL-screening plaats. DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dit betekent dat je zonder verwijzing van de huisarts logopedische behandelingen kan volgen. De logopedist gaat samen met je kind kijken of zijn of haar probleem met logopedische behandelingen opgelost kan worden.  Hoe ziet een gemiddelde logopedie behandeling eruit?

Er zijn veel verschillende redenen waarom een kind of een volwassene logopedie wil volgen, wat betekent dat er ook veel verschillende behandelingen mogelijk zijn. Voor elk probleem is er een andere behandeling nodig: zo is er voor slikproblemen natuurlijk een andere behandeling nodig dan wanneer je kind moeite heeft met het uitspreken van bepaalde letters. Daarom is het ook lastig te zeggen hoe een gemiddelde behandeling eruit ziet. Een afspraak duurt een half uur. Het grootste gedeelte van deze tijd wordt gebruikt om het probleem van jou of je kind te verminderen door middel van bepaalde oefeningen. De laatste paar minuten worden besteed aan de opmaak van het verslag en verdere rapportage.


Kan ik als volwassene ook logopedie volgen?

Logopedische behandelingen worden vaak automatisch gekoppeld aan kinderen met spraakproblemen, maar niets is minder waar. Ook ouderen kunnen logopedie volgen. Het is wel zo dat kinderen vaker logopedie volgen, omdat de ouders of de omgeving moeite hebben met de communicatie. De ouders besluiten vervolgens om hun kind logopedie te laten volgen. Wanneer een kind op jonge leeftijd logopedie heeft gevolgd, heeft hij of zij hier zijn hele leven profijt van, waardoor het op latere leeftijd geen logopedie meer hoeft te volgen. Een kind dat geen logopedie heeft gevolgd, maar wel problemen heeft met de spraak kan daarom op latere leeftijd logopedie willen volgen. Ook is logopedie mogelijk wanneer je door bijvoorbeeld hersenletsel een deel van je spraak of motoriek in je gezicht bent verloren. Een logopedist kan met jou deze problemen verminderen. Ouderen kunnen dus prima logopedie volgen.


Heb ik een verwijzing van een arts nodig om logopedie te volgen?

Om logopedie te volgen heb je geen verwijzing nodig van een arts. In 2011 is er een maatregel ingevoerd waardoor je nu zonder verwijzing van de arts logopedie kunt volgen. Deze maatregel heet de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) en betekent dat logopedie direct toegankelijk is, dus dat je zonder verwijzing een logopedische behandeling kunt volgen. Alle zorgverzekeraars vergoeden een logopediebehandeling wanneer je zonder verwijzing van een arts de behandeling gaat volgen. Deze behandelingen vallen wel onder het eigen risico.


Heeft mijn kind een vaste logopedist?

Kinderen hechten veel waarde aan bekende situaties. Vooral jonge kinderen hebben dit. Soms voelen kinderen zich ongemakkelijk in een nieuwe situatie en dit kan ook voorkomen bij nieuwe mensen in een bekende situatie: daarom heeft je kind bij Leerplein Zwolle een vaste logopedist. Een vaste logopedist betekent dat zij meer weet over je kind en op die manier dus beter weet wat voor je kind een geschikte methode is om het te behandelen. Dit is fijn voor zowel jou en je kind als voor de logopedist zelf. Je kind voelt zich veiliger en meer thuis in de omgeving, zeker wanneer de ouder er niet bij is. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker de oefeningen wil doen. Jij zult hiervan dus sneller het resultaat merken. De logopedist kan zo makkelijker de ontwikkeling van je kind in de gaten houden en dus voor efficiëntere behandelingen zorgen.


Staat de logopedist ingeschreven in het kwaliteitsregister?

Een goede logopedist is niet alleen iemand die het probleem van jou of van je kind kan oplossen, maar is ook iemand die met je meedenkt en bij wie je het gevoel krijgt dat hij of zij echt begaan is met je kind. Een goede band tussen logopedist en patiënt is cruciaal voor een goed eindresultaat. Heeft je kind minder affiniteit met een behandelaar, dan zal hij of zij minder zijn best doen om het gewenste resultaat te behalen. Daarentegen staat ook dat wanneer je kind een goede band heeft met de behandelaar hij of zij meer zijn best gaat doen voor een behandeling. Naast dat een logopedist een goede band met je kind moet kunnen vormen, moet de logopedist natuurlijk ook bevoegd zijn om de behandeling te geven. Een goede logopedist staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Dit betekent dat de logopedist wordt getoetst of hij of zij over de kwaliteitseisen beschikt om het vak te mogen uitoefenen. Deze inschrijving is niet verplicht. De logopedist bij Leerplein Zwolle, Sanne van Emmen, staat geregistreerd in dit register en beschikt daarom over de nodige kwaliteitseisen waar een logopedist aan moet voldoen.


Mag ik het logopediedossier inzien van mijn kind?

Wanneer je kind jonger is dan 16 jaar hebben de ouders/verzorgers recht om het dossier van hun kind in te zien. Dit is geregeld via de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Wanneer een kind ouder is dan 16 jaar, mag het zelf beslissen of de ouder inzage heeft in het dossier. Ook mag het dan beslissen of andere familieleden, zoals ooms en tantes, inzage mogen hebben in het dossier.


Kan ik zelf logopedie geven aan mijn kind?

Wanneer je niet gespecialiseerd bent in het geven van logopedische behandelingen, is het niet verstandig om op eigen houtje je kind bijvoorbeeld beter te laten articuleren. Als je niet bevoegd bent voor het geven van dit soort behandelingen, weet je dus ook niet hoe jij je kind van zijn probleem af kan helpen. Wel is het zo dat je de taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren, waardoor een mogelijke logopedische behandeling in de toekomst minder intensief zal zijn. Wanneer een kind jonger is dan 7 is het gevoelig voor taal. Dit betekent dat de taalontwikkeling het snelst verloopt wanneer je kind jonger is dan 7. Tot deze tijd kun jij je kind al veel woorden leren en waar nodig de uitspraak verbeteren. Zegt je kind bijvoorbeeld vaak een bepaald woord verkeerd, dan kun je dat tot deze leeftijd nog eenvoudig corrigeren. Een goede manier om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren, is door bijvoorbeeld je kind elke avond tien tot twintig minuten voor te lezen. Dit zorgt ervoor dat je kind bekend wordt met de woorden en de context ervan en de grammaticale regels beter kent. Blijft je kind een slechte articulatie houden, hoewel het al veel woorden kent, dan is het niet erg om hiervoor een logopedist in te schakelen. Een logopedist kan in een korte tijd je kind van dit probleem afhelpen.


Leert mijn kind niet beter spreken naarmate het ouder wordt?
Vraag je jezelf af of je kind wel logopedie nodig heeft, doordat hij of zij nog erg jong is? Dit is een veelvoorkomende vraag. Wanneer kinderen nog erg jong zijn is het logisch dat ze nog niet zo vloeiend en duidelijk spreken, maar wanneer jij je zorgen maakt over de ontwikkeling van de kind, kan het geen kwaad om contact op te nemen met onze logopedist.


Een kind van twee jaar hoeft doorgaans nog geen logopedie te volgen, maar het kan natuurlijk wel. Zegt je kind bijvoorbeeld nog erg weinig woorden, dan kan de logopedist onderzoeken of het komt doordat het moeite heeft om te praten of dat het de concentratie nog niet heeft. Er geldt natuurlijk wel dat je het beste zo vroeg mogelijk kan ingrijpen wanneer je een probleem vermoedt, want op een hogere leeftijd wordt het steeds moeilijker om een probleem te verhelpen. Spreekt je kind nog erg weinig woorden, dan kan dit probleem wel worden verholpen als het naar de basisschool gaat en veel meer in contact staat met andere kinderen.


Kan je kind al wel meer woorden uitspreken dan leeftijdsgenoten, maar is het nog erg onverstaanbaar, dan kan het zijn dat je kind moeite heeft met het uitspreken van bepaalde letters en klanken. Dit is een probleem om zo vroeg mogelijk te verhelpen. Het is niet erg als je denkt dat je kind moeite heeft met zijn of haar stem, maar het niets blijkt te zien. Wij hebben liever dat je contact met ons opneemt, maar dat het uiteindelijk niets blijkt te zijn dan wanneer je er later achterkomt dat je kind wel een spraakprobleem heeft. Neem dus ook bij vragen gewoon contact met ons op via het contactformulier of bel naar 06-22544402.

Klaar om logopedie te volgen?


Elk kind is uniek en daarom gaat logopedist Sanne van Emmen graag vrijblijvend met je in gesprek, om te zien hoe we je kind het beste kunnen helpen. In een kort (telefonisch) gesprek kan ze als snel inschatten wat ze kan betekenen voor de hulpvraag van je kind. Ik hoor graag van je!


Sanne van Emmen

Logopedist bij Leerplein Zwolle 

Wil je nog meer over weten over logopedie bij Leerplein Zwolle?

Dankzij de logopedist

Ben jij ook benieuwd wat onze logopedist Sanne van Emmen van Leerplein Zwolle voor je kan betekenen? De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een video gemaakt die goed beeld geeft van wat Sanne voor je kan betekenen.


Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank


Training & Onderzoek

Cito training                             

NIO training                               

Jungle memory training             

SMART training 

Mindset training

Meer leren in minder tijd

Acoustic Pioneer

Hoogbegaafdheid

Kindercoaching

Dyslexie screening

Dyscalculie screening

Intelligentie onderzoek

    © 2020 Leerplein Zwolle