Logopedie

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

 

Logopedie | Leerplein Zwolle

 

Leerplein Zwolle biedt voor alle kinderen van de basisschool en jongeren van het voortgezet onderwijs logopedie aan, bijvoorbeeld voor tekstbegrip, zinsbouw, woordenschat, mondmotoriek, slikken en andere communicatie stoornissen. Ook volwassenen en ouderen zijn harte van welkom in onze logopediepraktijk. Kortom heb je een logopedische zorgvraag/ zorgbehoefte, dan ben je van harte welkom bij Leerplein Zwolle. Logopedist Sanne van Emmen vertelt je graag hoe ze je kan helpen. Wij zijn direct toegankelijk. Ben je verzekerd bij CZ, OHRA, Delta Loyd of CZ Direct? Dan heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Logopedie is zorg die nodig is als er communicatie problemen zijn, bijvoorbeeld met taal, spraak, stem, lezen en mondgedrag. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg.

 

De ontwikkeling van de spraak verloopt bij elk kind anders. Het spreken begint met brabbelen van klanken.

 

De eerste woorden die je kind uitspreekt zijn meestal:"mama" en "papa". Zodra je kind dit kan zeggen gaat de ontwikkeling van de taal en woordenschat meestal snel.

 

 

Julia (groep 5): "Sanne heeft me goed geholpen bij het begrijpen van teksten. Nu snap ik eindelijk wat ik lees en dat is zo fijn! Ook heb ik geoefend met de knoop. Mijn lippen zijn nu veel sterker geworden. Mensen snappen nu wat ik zeg!"

 

Na het geven van borstvoeding of de fles geven veel ouders hun kind de speen. Hierdoor voor zie je je kind in zijn zuigebehoefte en dat is prima.

 

In groep 2 leert je kind de letters. Aan het eind van het schooljaar moet het minstens 12 letters kennen om door te mogen stromen naar groep 3.

 

Praten, zingen of schreeuwen, kinderen gebruiken hun stem intensief. Hierdoor kan je kind last krijgen van een hese of schore stem. Dat is niet prettig voor je kind.

© 2018 Leerplein Zwolle