Communicatie
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289


Communicatie


Communicatie is wetenschappelijk gezien een activiteit waarbij je betekenissen met elkaar uitwisselt. Dit gebeurt met geluid (spraak en toon), maar ook door vorm (beeld en tekst). Uit de toon waarop je iets zegt kan de ander opmaken hoe je het bedoelt.


Als iemand bijvoorbeeld beweert niet nerveus te zijn, maar wel trillende handen heeft weet je dat het niet klopt. Communicatie heeft dus ook te maken spreekdurf. Door te oefenen met spreken voel je je zelfverzekerder.


Communicatie gaat vandaag de dag natuurlijk op vele manieren. Er zijn in totaal 7 vormen van communicatie, te weten:


1. Massacommunicatie: televisie, internet.

2. Publiekscommunicatie: omroepinstallatie op het strand.

3. Organisatiecommunicatie: intranet, email.

4. Groepscommunicatie: groepsgesprekken op school, WhatsApp groepen.

5. Interpersoonlijke communicatie: een gesprek met twee of meer personen.

6. Intrapersoonlijke communicatie: in jezelf praten of denken.

7. Machine communicatie: een update bericht van je telefoon.


Bij deze verschillende vormen van communicatie gaat het uiteindelijk om het interpreteren van de informatie die tot je komt, het verwerken en iets passends terug communiceren. In onze hooggeletterde samenleving leidt dit steeds vaker tot problemen. Een logopedist kan je helpen bij het beter leren communiceren.

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank


Training & Onderzoek

Cito training                             

NIO training                               

Jungle memory training             

SMART training 

Mindset training

Meer leren in minder tijd

Acoustic Pioneer

Hoogbegaafdheid

Kindercoaching

Dyslexie screening

Dyscalculie screening

Intelligentie onderzoek

    © 2020 Leerplein Zwolle