Schooladvies
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289


Intelligentieonderzoek (schooladvies)- E8

Second opinion van het schooladvies? Dat kan!

Drempeltest
simon-bureau-2
Intelligentieonderzoek-en-schooladvies-test
gang1
leerkuilIn groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van je kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De overheid heeft in 2014 al "De handreiking schooladvies" geschreven voor leerkrachten, die ze kunnen gebruiken bij het uitbrengen van het schooladvies.


Het kan zijn dat je als ouder je kind niet herkent in het schooladvies of twijfelt over het schooladvies. Dan is het goed om een second opinion van het schooladvies te doen. Voor deze second opinion maken we bij Leerplein Zwolle gebruik van De Drempeltest.Bij wie wordt de Drempeltest afgenomen?

De Drempeltest kan worden afgenomen bij leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool.


Wanneer wordt de Drempeltest afgenomen?

De Drempeltest kan in alle maanden van het schooljaar worden afgenomen. Meer informatie hierover vind je op onze website.


Door wie wordt de Drempeltest afgenomen?

De Drempeltest wordt afgenomen door Simon Wieringa.


Waarom wordt de Drempeltest afgenomen?

In groep 7 wordt de test vaak afgenomen om een indruk te krijgen van wat het advies aan het eind van de basisschool zal worden. In groep 8 wordt de Drempeltest gebruikt voor het geven van een verantwoord schooladvies. Voor het geven van het best passende VO-advies zijn een aantal vragen van belang:


  • Welke ervaringen heeft de school met de leerling?

Om deze vraag te beantwoorden, doet de school een beroep op de jarenlange ervaringen met de leerling.


  • Hoe ver is de leerling in de leerstof gevorderd?

Om deze vraag te beantwoorden, wordt afgegaan op het oordeel van de school en wordt gemeten wat de leerling kan. Dat meten is mogelijk met een eindtoets als de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito of met de gegevens van het leerlingvolgsysteem.


  • Wat is de aanleg en de intelligentie van de leerling?

Voor het beantwoorden van die vraag wordt de Drempeltest gebruikt.


  • Wat is de motivatie van de leerling?

Om deze vraag te beantwoorden, kan naast de Drempeltest de LMT (LeerMotivatieTest) worden afgenomen. Bij Leerplein Zwolle doen we dit altijd, omdat we vinden dat leermotivatie een belangrijke voorspeller is van het schoolsucces op het voortgezet onderwijs.


Wat test de Drempeltest?


De Drempeltest is een intelligentietest. De test onderzoekt de taalvaardigheid en het redeneervermogen van de leerling.

De test bestaat uit twee drie delen:


  • Een verbaal/theoretisch deel, waarin de kennis van begrippen, zinsconstructies en betekenissen wordt onderzocht (kan je kind bij het kiezen tussen meerdere mogelijkheden snel de juiste afweging maken?)


    • Een wiskundig/praktisch deel, dat het ruimtelijk voorstellingsvermogen, het rekenkundig redeneervermogen en het redeneervermogen met figuren test (kan je kind snel bepaalde oplossingsmethoden tegen elkaar afwegen en de juiste kiezen?)


    • Om na te gaan hoe uw kind het leren ervaart, moet het vragen beantwoorden over zaken die met school en leren te maken hebben. We kunnen daaruit afleiden hoe het zit met onder meer de leermotivatie, het zelfvertrouwen (faalangst?) en het doorzettingsvermogen.


Hoe wordt de Drempeltest afgenomen en hoe lang duurt de afname?

De test wordt individueel afgenomen door Simon Wieringa. De afname neemt twee ochtenden in beslag. De leerkracht mag de leerlingen niet voorbereiden op de testafname en mag al helemaal niet helpen. Wel worden tijdens de testafname voorafgaand aan elk onderdeel oefenvoorbeelden besproken. De leerlingen mogen dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de afname van het betreffende onderdeel begonnen. De Drempeltest bevat uitsluitend meerkeuze antwoorden (A t/m E); de leerlingen strepen de antwoorden aan op het antwoordformulier dat ter verwerking wordt opgestuurd.


Wat doet Leerplein Zwolle met de uitslag?

Leerplein Zwolle ontvangt de uitslagen in de vorm van een zogenoemd ‘leerlingprofiel’. Het leerlingprofiel wordt gebruikt om, samen met de andere gegevens die Leerplein Zwolle over je kind heeft, een zo goed mogelijk advies te geven voor het voortgezet onderwijs.


Van de Drempeltest zullen de resultaten van het verbaal/ theoretische deel en het wiskundig/praktische deel het advies het sterkst beïnvloeden. De uitslag van de LeerMotivatieTest kan helpen het advies te nuanceren.


Oefenen met de Drempeltest? Niet doen!

Zoals gezegd, mag de leerkracht de leerlingen niet voorbereiden op de testafname. Het is bekend dat er oefenprogramma’s voor de Drempeltest worden aangeboden onder het mom je kind te helpen. Het tegendeel is echter het geval!


Wat kost de Drempeltest?

Voor de afname van de Drempeltest (intelligentietest) bestaande uit een kennismakingsgesprek (30 minuten), afname van de Drempeltest in een ochtend van 4 klokuren en een eindgesprek (60 minuten) betaal je totaal 347,-.347,-


second opinion van het schooladvies


individueel onderzoek


door remedial teacher


inclusief verslag


inclusief ranja en koekje


in 4 uur onafhankelijk schooladvies

inclusief kennismakingsgesprek en evaluatie

    © 2019 Leerplein Zwolle

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank