Dyscalculiescreening
Leerplein Zwolle geeft bijles, huiswerkbegeleiding, logopedie en trainingen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289


Dyscalculiescreening

Vanaf groep 6

simon-bureau-boek8
simon-bureau-2
sanne-tafels2
sanne-bureau13!!--==++


Wat is dyscalculie?

De definitie die in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt is als volgt:


"Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)"


Kenmerken en symptomen van dyscalculie

Dyscalculie gaat vaak samen met:

  • Moeizaam aanleren van getal- en volumebetekenissen
  • Moeizaam aanleren van wiskundige procedures
  • Een verminderde ruimtelijke oriëntatie


De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Overslaan van getallen bij het tellen
  • Neiging tot tellen op de vingers, zelfs bij complexere berekeningen
  • Moeizaam onderscheiden van optellen en aftrekken binnen een lange opeenvolgende som
  • Problemen bij het omzetten van gesproken of bepeinsde getallen naar geschreven getallen
  • Problematisch geheugen bij het berekenen van sommen
  • Traag bij het maken van berekeningen
  • Geen interesse tonen in rekenenWat is een dyscalculiescreening?

De dyscalculiescreening bestaat uit 8 verschillende testen. Deze 8 testen zijn tijdgebonden. Voor de afname van elke test mag je kind eerst een keer oefenen met de oefenopgaven, zodat het heeft kennis gemaakt met de vraagstelling. Deze 8 testen worden in 50 minuten afgenomen.


Wat is het doel van de dyscalculiescreening?

Wanneer je kind in groep 6 of hoger zit, er twijfels zijn over dyscalculie, maar je kind niet drie keer achter elkaar een E score heeft gehaald voor rekenen/wiskunde, kom je niet direct in aanmerking voor een dyscalculieonderzoek. De school heeft vaak de financiële middelen niet om deze kinderen te laten onderzoeken op dyscalculie. Voor deze groep ouders en kinderen is het prettig om een dyscalculiescreening te doen. Je weet dan niet zeker of je kind dyscalculie heeft, maar je hebt wel meer zekerheid of de investering in een dyscalculieonderzoek zinvol is of misschien helemaal niet nodig is.


Waar is de dyscalculiescreening?

De dyscalculiescreening wordt gedaan op de hoofdlocatie van Leerplein Zwolle aan de Willemsvaart 16a.


Wat kost de dyscalculiescreening?

Voor de intake, de dyscalculiescreening, het verslag en evaluatiegesprek betaal je 147,-.147,-


onafhankelijk advies en screening


individuele afname


door remedial teacher of logopedist


inclusief verslag


inclusief ranja en koekje


in 50 minuten

met oog voor je kind

Contactinformatie

Leerplein Zwolle

Willemsvaart 16A

Kamer 2.03 en 2.08

8019 AB Zwolle           

06-40292289

info@leerpleinzwolle.nl

leerpleinzwolle.nl

KVK nummer: 58048553Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Kennisbank


Training & Onderzoek

Cito training                             

NIO training                               

Jungle memory training             

SMART training 

Mindset training

Meer leren in minder tijd

Acoustic Pioneer

Hoogbegaafdheid

Kindercoaching

Dyslexie screening

Dyscalculie screening

Intelligentie onderzoek

    © 2020 Leerplein Zwolle