Citotoets M6/E6

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

Citotoets training M6/E6

 

Leerplein Zwolle verzorgt Citotoets training voor groep 6. Deze training bereid je kind voor op de Cito toets die veel groep 6 leerlingen maken. De afname van de Cito toets M6 vindt plaats in januari/ februari 2018. De afname van de Cito toets E6 is tussen begin april en eind juni 2018. Basisscholen kunnen er

ook voor kiezen om hem af te nemen in september 2018. De meeste basisscholen nemen de Cito toets E6 af na de meivakantie.

 

Waaruit bestaat de Cito toets training voor groep 6?

Tijdens de Cito training word je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met Citotoets oefenvragen Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Ontleden
  • Taal/spelling
  • Interpunctie
  • Schrijven
  • Woordenschat
  • Studievaardigheden

 

Waar en wanneer wordt de training gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training wordt voor je op maat samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training wordt gegeven op de hoofdlocatie Willemsvaart 16a.

 

Wat kost de Cito training?

De Citotoetstraining bestaat uit 8 sessies van 50 minuten. De training kost € 320,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.

 

Moet ik zelf nog wat meenemen voor de training?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een pen en papier en je mag tijdens de training gebruik maken van de tablet van Leerplein Zwolle. De tablet blijft eigendom van Leerplein Zwolle en wordt alleen gebruikt op de trainingslocatie.

 

Wordt deze training individueel aangeboden of in een groep?

Deze training wordt individueel aangeboden, zodat de leerling een training op maat kan volgen. Als er hiaten in de kennis worden ontdekt worden deze behandeld in de les.

 

Wil je Cito training volgen bij Leerplein Zwolle?

© 2018 Leerplein Zwolle