Citotoets M8

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

Citotoets training B8/M8

 

Leerplein Zwolle verzorgt Citotoets training voor groep 8. Deze training bereid je kind voor op de Cito toets B8-M8, die veel groep 8 leerlingen maken.

Waaruit bestaat de Citotoets training B8/M8?

Tijdens de Citotraining word je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met het Citotoets oefenbladen.

Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Taal/spelling
  • Studievaardigheden
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde

 

Wat is het doel van de Cito training B8/M8?

Het doel van de Citotraining is je zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte Citotoets. We oefenen hierbij met de vraagstelling van Cito (meerkeuze) en de kinderen leren technieken om gemakkelijker het goede antwoord te vinden.

 

Waar en wanneer wordt de Cito training B8/M8 gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training word voor je op maat samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training wordt gegeven op de hoofdlocatie Willemsvaart 16a.

 

Wat kost de Cito training B8/M8?

De Citotoetstraining bestaat uit 8 sessies van 50 minuten. De training kost € 320,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.

 

Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Cito training B8/M8?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een pen en papier en je mag tijdens de training gebruik maken van de tablet van Leerplein Zwolle. De tablet blijft eigendom van Leerplein Zwolle en wordt alleen gebruikt op de trainingslocatie.

 

Wordt de Cito training B8/M8 individueel aangeboden of in een groep?

Deze training wordt individueel aangeboden, zodat de leerling een training op maat kan volgen. Als er hiaten in de kennis worden ontdekt worden deze behandeld in de les.

 

Is de Cito training B8/M8 geschikt voor alle kinderen van groep 8?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.

 

Wil je Cito training volgen bij Leerplein Zwolle?

© 2018 Leerplein Zwolle