Citotoets M7

Leren is leuk, ontwikkelen is fijn, ik mag mezelf zijn!

Vragen?

Bel 06-40292289

Citotoets training M7

 

Leerplein Zwolle verzorgt Ciito toets training voor groep 7. Deze training bereid je kind voor op de Cito toets M7, die veel groep 7 leerlingen maken. De afname van de Cito toets M7 vindt plaats in januari/februari.

 

Waaruit bestaat de Cito toets training M7?

Tijdens de Cito training wordt uw kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met het Cito toets oefenbladen.

Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Ontleden
  • Taal/spelling
  • Interpunctie
  • Schrijven
  • Studievaardigheden

 

Waar en wanneer wordt de training gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training word voor je op maat samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training wordt gegeven op de hoofdlocatie Willemsvaart 16a.

 

Wat kost de Cito training?

De Citotoetstraining bestaat uit 8 sessies van 50 minuten. De training kost € 320,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.

 

Moet ik zelf nog wat meenemen voor de training?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een pen en papier en je mag tijdens de training gebruik maken van de tablet van Leerplein Zwolle. De tablet blijft eigendom van Leerplein Zwolle en wordt alleen gebruikt op de trainingslocatie.

 

Wordt deze training individueel aangeboden of in een groep?

Deze training wordt individueel aangeboden, zodat de leerling een training op maat kan volgen. Als er hiaten in de kennis worden ontdekt worden deze behandeld in de les.

 

Is deze training geschikt voor alle kinderen van groep 7?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 7 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.

 

Wil je Cito training volgen bij Leerplein Zwolle?

© 2018 Leerplein Zwolle